• wersja beta

20 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe we Wrocławiu (20 RPW)

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podporządkowaną Agencji Uzbrojenia, właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących zapewnienia jakości.
 
Kontakt:
Szef - ppłk Robert KOLCZAREK
ul. Saperów 22-24
50-984 Wrocław
tel. 261 652 218
fax. 261 102 056
e-mail: 20rpw@ron.mil.pl