• wersja beta

15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie (15 RPW)

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podporządkowaną Agencji Uzbrojenia, właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących zapewnienia jakości.
 
Kontakt:
Szef - ppłk Jacek ŻAK
ul. płk. K. Leskiego 7
01-405 Warszawa
tel. 261 892 811
fax. 261 892 814
e-mail: 15rpw@ron.mil.pl