• wersja beta

149 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Rzeszowie (149 RPW)

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podporządkowaną Agencji Uzbrojenia, właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących zapewnienia jakości.
 
Kontakt:
ppłk mgr inż. Zbigniew PASZKIEWICZ
ul. Dąbrowskiego 22
35-036 Rzeszów
tel. 261 156 575
fax. 261 156 578
e-mail: 149rpw@ron.mil.pl