• wersja beta

1 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Poznaniu (1 RPW)

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podporządkowaną Agencji Uzbrojenia, właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących zapewnienia jakości.
 
Kontakt:
Szef - ppłk Wojciech PIŚKIEWICZ
ul. Kościuszki 92/98
61-716 Poznań
tel. 261 572 579
fax. 261 572 179
e-mail: 1rpw@ron.mil.pl