None
 • ENGLISH
  Conference on Social and potentially harmful consequences of the pandemic

  The Department of Security Education of the War Studies University, the Centre for Security Studies and Education of the University of Wrocław and the Department of Social Security of the Pedagogical University in Krakow would like to invite you to the Scientific Conference on “Social and potentially harmful consequences of the pandemic” that will be held online on March 19, 2021.

  The COVID-19 pandemic has caused a multi-faceted crisis that affects all dimensions of collective life, ranging from public health, through economic, social, political and cultural issues. At first glance, this phenomenon has changed our perception of the reality around us and of interpersonal interactions, both in private and public dimensions. To a much greater extent than before, social relations have become dependent on technology, and the uncertainty related to processes over which we have no influence has resulted in a redefinition of life priorities and revealed the level of our competences and predispositions related to the need for social solidarity. The measures taken to counter the spread of infection have caused the world's greatest recession since the Great Depression, and the accompanying controversy has created disinformation, xenophobia and social exclusion, highlighting a number of new problems and challenges. Moreover, the pandemic and economic crisis has raised the question of the ability of nation states to ensure public security, order and social welfare. What are the dangers inherent in this situation? Are we able to identify these threats and predict their dynamics and scope of impact? We will be looking for answers to these questions and many others related to the above-mentioned issues during the Conference on “Social and potentially harmful consequences of the pandemic”.

  The registration form in English is available here: https://forms.gle/s7ZNfuiTsXN3gk7NA. (An English-speaking panel will be organized). Registration deadline is March 7, 2021. Participation in the Conference is free of charge. We plan to publish the conference proceedings (deadline for submitting papers is May 31, 2021).

  If you have any questions, contact dr Dorota Domalewska at d.domalewska@akademia.mil.pl.

Krajowa Konferencja Naukowa "Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii"

Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa Instytutu Teorii Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Bezpieczeństwa Społecznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na Konferencję Naukową pt. „Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii”, która odbędzie się w formie online w dniu 19 marca 2021 roku.

 

Pandemia COVID-19 wywołała wieloaspektowy kryzys, który wykroczył poza ramy problematyki zdrowia publicznego, ale dotyka również wszelkich innych wymiarów życia zbiorowego, począwszy od kwestii gospodarczych, przez społeczne, polityczne, skończywszy na kulturowych. Zjawisko to już na pierwszy rzut oka zmieniło naszą percepcję otaczającej nas rzeczywistości oraz międzyludzkich interakcji, w wymiarze zarówno prywatnym, jak i publicznym. W o wiele większym stopniu niż dotychczas relacje społeczne zostały uzależnione od technologii a niepewność związana z procesami, na które nie mamy wpływu spowodowała zredefiniowanie życiowych priorytetów oraz ujawniła poziom naszych kompetencji i predyspozycji związanych z potrzebą społecznej solidarności. Tym samym trwała izolacja odbija się na naszej społecznej i psychicznej kondycji. Działania podejmowane w celu przeciwdziałania rozwojowi zakażeń spowodowały największą światową recesję od czasów wielkiego kryzysu, zaś towarzyszące im kontrowersje sprzyjały dezinformacji, ksenofobii i społecznemu wykluczeniu, uwidaczniając szereg nowych problemów i wyzwań. Ponadto, kryzys pandemiczny i gospodarczy, postawił na nowo pytanie o wydolność państw narodowych w zapewnianiu publicznego bezpieczeństwa, ładu i społecznego dobrobytu. Jakie zagrożenia wiążą się z tą sytuacją? Czy jesteśmy w stanie zagrożenia te zidentyfikować i przewidzieć ich dynamikę i zakres oddziaływania? Odpowiedzi na te pytania, oraz wiele innych, które wiążą się z powyższą problematyką, będziemy szukali podczas Konferencji nt. „Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii”, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy.

 

Wszystkich zainteresowanych czynnym lub biernym udziałem zapraszamy do przesłania zgłoszenia dostępnego pod adresem https://forms.gle/VKJ6H7pkBsKsghPh7 lub bezpośrednio do sekretarza konferencji, mgr Ilony Piotrowskiej-Michalak (e-mail: ilonamarta.piotrowska@wp.pl). Termin przesyłania zgłoszeń mija 7 marca 2021 r. Przewidujemy wystąpienia o długości 20 minut. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

O zakwalifikowaniu wystąpienia poinformujemy do 10 marca 2021 r. Przewidujemy publikację recenzowanego tomu pokonferencyjnego (Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej znajduje się na Poziomie I Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW). Termin zgłaszania tekstów mija 31 maja 2021 roku.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy do dr Doroty Domalewskiej (d.domalewska@akademia.mil.pl).

 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Beata Łaciak, Akademia Sztuki Wojennej 

płk dr hab. Andrzej Soboń, Akademia Sztuki Wojennej 

płk dr hab. Krzysztof Drabik, Akademia Sztuki Wojennej 

dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego 

dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, prof. Uniwersytetu w Białymstoku 

dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego 

dr hab. Karol Mausch, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolski 

dr hab. Piotr Milik, prof. Akademii Sztuki Wojennej 

dr hab. Milena Palczewska, prof. Akademii Sztuki Wojennej 

dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

dr hab. Janusz Ropski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

dr hab. Cezary Smuniewski, prof. Akademii Sztuki Wojennej 

dr hab. Jarosław Solarz, prof. Akademii Sztuki Wojennej 

dr hab. Halina Świeboda, prof. Akademii Sztuki Wojennej 

dr hab. Kamila Trochowska – Sviderok, prof. Akademii Sztuki Wojennej 

dr hab. Ilona Urych, prof. Akademii Sztuki Wojennej 

dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego 

dr hab. Remigiusz Wiśniewski, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 

dr Jakub Bieniek, Akademia Sztuki Wojennej 

dr Iwona Błaszczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Dorota Domalewska – przewodnicząca (d.domalewska@akademia.mil.pl) 

dr Marta Gębska 

dr Danuta Kaźmierczak 

dr Mateusz Kuczabski 

dr Marcin Mazurek 

dr Marlena Zadorożna 

dr Marzena Żakowska 

mgr Marta Adamczewska 

mgr Maciej Hacaga 

mgr Ilona Piotrowska-Michalak (sekretarz konferencji) 

 
WYKŁADY PLENARNE
dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego nt. "Katastrofa pandemii. Dyskurs naukowy i ekspercki w czasach pandemii koronawirusa. Diagnozy, prognozy i remedia"
dr Adam Kruk, producent telewizyjny i filmowy, dziennikarz nt. „Rola mediów w kształtowaniu nastrojów społecznych w czasie pandemii”
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 19 marca 2021 r.
Miejsce: konferencja online
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 marca 2021 r. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem https://forms.gle/VKJ6H7pkBsKsghPh7. Zgłoszenia można także przesyłać bezpośrednio do sekretarza konferencji, mgr Ilony Piotrowskiej-Michalak (e-mail: ilonamarta.piotrowska@wp.pl).