Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
  • Kampania Polska 1939 roku - synteza
    Międzynarodowy projekt naukowy realizowany przez Akademię Sztuki Wojennej w formie zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki