• KONKURSY DLA UCZNIÓW
    Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej zaprasza uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursach wiedzy logistycznej, wiedzy o zarządzaniu lub konkursie lotniczym!

Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Innowacyjna, niezwykle przyjazna studentom jednostka badawczo-dydaktyczna prowadząca kształcenie na trzech kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia: zarządzanie i dowodzenie, logistka oraz lotnictwo.
 
Wydział w ścisłej współpracy z najlepszymi, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie zarządzanie i jakość.
 
Kariery absolwentów kierunków: zarządzanie i dowodzenie, logistka oraz lotnictwo jednoznacznie wskazują, że Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej przygotowuje najlepsze kadry menedżerskie zarówno dla sektora militarnego, jak i na potrzeby administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych - płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia.
 
Wiedza, Zaufanie i Doskonałość