• WYNIKI KONKURSÓW
  KOMUNIKAT KONKURS WIEDZY O ZARZĄDZANIU
   
  Decyzją KGO Konkursu Wiedzy o Zarządzaniu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 11 kwietnia 2022 r., po przeprowadzeniu weryfikacji wyników prac zawodów I etapu, do II etapu Konkursu zakwalifikowano 25 uczestników.
  Wyniki oceny kwalifikacji do II etapu zostaną przesłane wszystkim uczestnikom etapu I drogą mailową.
  Etap II odbędzie się 21.04.2022 r.
   
   
  KOMUNIKAT KONKURS LOGISTYCZNY
   
  Decyzją KGO Konkursu Wiedzy Logistycznej Akademii Sztuki Wojennej z dnia 5 kwietnia 2022 r., po przeprowadzeniu weryfikacji wyników prac zawodów II etapu do finału Konkursu zakwalifikowano 10 uczniów.
  Wyniki oceny kwalifikacji do III etapu zostaną przesłane wszystkim uczestnikom etapu II drogą mailową.
  Etap III odbędzie się 14.04.2022 r.
   
   
   
  KOMUNIKAT KONKURS LOTNICZY
   
  Decyzją KGO Konkursu Lotniczego Akademii Sztuki Wojennej z dnia 4 kwietnia 2022 r., po przeprowadzeniu weryfikacji wyników prac do II etapu Konkursu zakwalifikowano 3 uczniów.
  Wyniki oceny kwalifikacji do II etapu zostaną przesłane wszystkim uczestnikom etapu I drogą mailową.
  Etap II odbędzie się 12.04.2022 r.
 • 01
  I Konkurs Wiedzy Logistycznej Akademii Sztuki Wojennej to innowacyjny projekt w zakresie rozwoju edukacji logistycznej wśród młodzieży szkół średnich, organizowany przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Hasło tegorocznej edycji to "Logistyka Smart City 2050". 
  zobacz więcej
 • 02
  Organizacja konkursu wiedzy o zarządzaniu wpisuje się w idee głoszone przez Akademię – popularyzację wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami wśród młodego pokolenia.
  zobacz więcej
 • 03
  Głównym celem Konkursu jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu zarządzania lotnictwem cywilnym oraz do kształcenia i umacniania świadomości obywatelskiej młodzieży.
  zobacz więcej