Wyniki II edycji Konkursów Wiedzy WZiD

II edycja Konkursów Wiedzy cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkół średnich. 
Do Konkursów zgłosiło się ponad 200 uczniów szkół średnich z całej Polski.
 
Wyniki I etapu poszczególnych Konkursów znajdują się zakładkach. 
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w I etapie, a zakwalifikowanym do etapu II życzymy powodzenia.
 
Korzystając z okazji Wydział Zarządzania i Dowodzenia życzy wszystkim uczniom i ich opiekunom zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
 • 01

  zawody I stopnia (online) - 14.12.2022 r.

  zawody II stopnia (online) – 06-15.03.2023 r. 

  Adresatami Konkursu są uczniowie szkół średnich z całej Polski. Celem głównym konkursu jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki oraz do kształcenia i umacniania świadomości logistycznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Konkurs zostanie zorganizowany w formie online. 

  zobacz więcej
 • 02
  zawody I stopnia (test - online) - 14.12.2022 r.
  zawody II stopnia (projekt - praca indywidualna online) – 06-17.03.2023 r. 
  Adresatami Konkursu są uczniowie szkół średnich z całej Polski. Głównym celem Konkursu jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu zarządzania organizacjami publicznymi, biznesowymi i społecznymi oraz do kształtowania i umacniania świadomości obywatelskiej młodzieży. Konkurs zostanie zorganizowany w formie online. 
  zobacz więcej
 • 03
  zawody I stopnia (online) - 14.12.2022 r.
  zawody II stopnia (online) - 17.03.2023 r.
  Adresatami Konkursu są uczniowie szkół średnich z całej Polski. Głównym celem Konkursu jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu zagrożeń lotnictwa cywilnego oraz do kształcenia i umacniania świadomości obywatelskiej młodzieży. Konkurs zostanie zorganizowany w formie online. 
  zobacz więcej