Wyzwania systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

***
 
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
00-910 WARSZAWA
AL. GEN. CHRUŚCIELA 103
KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
 
Wyzwania systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
06-07 października 2021 r.
 

CELE KONFERENCJI:

 • identyfikacja wyzwań stojących przed systemem funkcjonalnym logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w świetle zadań realizowanych obecnie przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz bieżących uwarunkowań strukturalnych i modernizacyjnych;
 • wymiana doświadczeń i poglądów naukowych w zakresie funkcjonowania logistyki wojskowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w stanach zagrożenia epidemicznego i epidemii;
 • dyskusja na temat zastosowania współczesnych rozwiązań technologicznych i technicznych w logistyce wojskowej.

 

BLOKI (PANELE) TEMATYCZNE:

 • system funkcjonalny logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – kierunki zmian;
 • rola logistyki wojskowej wobec nowych wyzwań dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nowe technologie w logistyce wojskowej – perspektywy implementacji.

 

WARUNKI PUBLIKACJI:

 • Nadesłane teksty będą opublikowane w monografii wydawnictwa ASzWoj będącej na liście ogłoszonej w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
 • Referaty należy przesłać w języku polskim na adres e-mail organizatorów.
 • Wymogi edytorskie określają Wytyczne Rady Wydawniczej Akademii z dnia 18 października 2016 roku w sprawie kryteriów przyjmowania książek do publikacji przez Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
 • Termin nadesłania artykułów – do 31 sierpnia 2021 r.
 • Termin zgłaszania udziału na konferencji – do 15 września 2021 r.

 

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI:

Akademia Sztuki Wojennej;

00-910 Warszawa; al. gen. Chruściela 103, blok 56, sala widowiskowa, 

06-07 października 2021 r.

 

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Przewodniczący: 

ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI Akademii Sztuki Wojennej

 

Członkowie:

płk prof. dr hab. Leszek ELAK, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. uczelni – Wojskowa Akademia Techniczna
płk dr hab. inż. Przemysław SIMIŃSKI, prof. uczelni - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKİ – Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ – Akademia Marynarki Wojennej
prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI – Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. Wojciech NYSZK – Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. Janusz PŁACZEK – Lotnicza Akademia Wojskowa
prof. dr hab. Zenon STACHOWIAK – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego         
prof. dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK – Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Andrzej ŚWIDERSKI – Instytut Transportu Samochodowego
dr hab. Stanisław SMYK, prof. Akademii Sztuki Wojennej

dr hab. İnż. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. uczelni – Wojskowa Akademia Techniczna
dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKİ, prof. uczelni – Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. inż. Ryszard CHROBAK, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
dr hab. Maciek KAŹMIERCZAK, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
dr hab. inż. Olimpia KUNERT, prof. uczelni – Lotnicza Akademia Wojskowa
dr hab. inż. Sylwester KUREK
dr hab. Mieczysław PAWLISIAK, prof. uczelni – Wojskowa Akademia Techniczna
dr hab. Adam RADOMYSKI, prof. uczelni – Lotnicza Akademia Wojskowa
dr hab. Jarosław TESKA, prof. uczelni – Akademia Marynarki Wojennej

płk dr Jacek JONIAK – Akademia Sztuki Wojennej
ppłk dr inż. Dariusz GRALA – Akademia Sztuki Wojennej
ppłk dr Witold SŁOMIANY – Akademia Sztuki Wojennej
ppłk dr inż. Krzysztof ZADOROŻNY – Akademia Sztuki Wojennej
dr Katarzyna PIETRZYK-WISZOWATY – Akademia Sztuki Wojennej

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

ppłk dr Marcin GROMEK – przewodniczący

ppłk dr inż. Jarosław WINIARSKI – członek

mjr dr Waldemar PAWLOS – członek

 

KLUCZOWE TERMINY

 • nadesłanie na adres mailowy organizatorów skanu wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia o uczestnictwie – do 15 września 2021 roku
 • przekazanie przez organizatorów informacji o zakwalifikowaniu do uczestnictwa  w Konferencji – do 22 września 2021 roku
 • dokonanie opłaty konferencyjnej na konto Akademii Sztuki Wojennej, pod rygorem skreślenia z listy uczestników – do 22 września 2021 roku
 • przesłanie na adres mailowy organizatorów pliku tekstowego w języku polskim z publikacją opracowaną zgodnie z wymogami edytorskimi – do 10 grudnia 2021 roku


KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI

 • udział czynny wraz z możliwością publikacji rozdziału w punktowanej monografii, certyfikatem uczestnictwa, poczęstunkiem na przerwach kawowych, obiadem w pierwszy dzień konferencji, materiałami konferencyjnymi oraz udziałem w uroczystej kolacji – 350 zł
 • udział czynny wraz z możliwością publikacji rozdziału w punktowanej monografii, certyfikatem uczestnictwa, poczęstunkiem na przerwach kawowych, obiadem w pierwszy dzień konferencji oraz materiałami konferencyjnymi – 250 zł
 • udział bierny wraz z poczęstunkiem na przerwach kawowych, obiadem w pierwszy dzień konferencji – 70 zł
 • opublikowanie rozdziału w punktowanej monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu materiału do publikacji) – 200 zł


Organizatorzy nie zapewniają noclegu, przekażemy natomiast informację o możliwej bazie hotelowej – w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

ppłk dr inż. Zdzisław Malinowski

e-mail: z.malinowski@akademia.mil.pl

tel.: 261 813 612

 

ppłk dr Marcin Gromek

e-mail: m.gromek@akademia.mil.pl

tel.: +48 261 813 660

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Konferencja jest organizowana przez Zakład Logistyki Wojskowej Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań Wydziału Wojskowego we współpracy z Instytutem Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj.

2. Karta zgłoszenia uczestnictwa - załącznik 1.

3. Wytyczne rady wydawniczej - załącznik 2

4. Oświadczenie autorskie – załącznik 3.