Misja i zadania Wydziału Wojskowego

Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej jest kluczowym ośrodkiem kształcenia kadr dowódczo-sztabowych w Polsce, realizującym zadania w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania sztuki wojennej, w tym przede wszystkim: sztuki operacyjnej (myślenia strategicznego) i taktyki, dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań.  
 
Misją Wydziału Wojskowego jest kształcenie i doskonalenie kadr dowódczo-sztabowych na potrzeby systemu dowodzenia i kierowania Sił Zbrojnych RP, we współpracy z sojuszniczymi i narodowymi organami dowodzenia oraz ośrodkami naukowo-badawczymi. W obszarze współpracy z ośrodkami dowódczymi Sił Zbrojnych RP kadra Wydziału rozwija teoretyczne podstawy funkcjonowania systemu obronnego, projektowanie racjonalnych struktur dowództw i wojsk oraz sposobów ich działania w warunkach współczesnego i perspektywicznego pola walki, poszukuje efektywnych form i metod doskonalenia zawodowego kadr i szkolenia dowództw oraz poszukuje efektywnych form koordynacji działań rodzajów wojsk i rodzajów sił zbrojnych.  
 
Do obszaru zainteresowań naukowców WWoj należy zaliczyć m.in. teorię i praktykę strategii wojskowej, teorię i praktykę dowodzenia i kierowania; wykorzystanie w procesie dowodzenia złożonych systemów informacyjnych opartych na nowoczesnych środkach teleinformatycznych; organizację i przygotowanie dowództw do dowodzenia wojskami w czasie pokoju, kryzysu i wojny, w operacjach narodowych, sojuszniczych i koalicyjnych; działania informacyjne na poziomie taktycznym, operacyjnym i strategicznym; metody, techniki i narzędzia planowania operacji; historię sztuki wojennej i wojskowości, a także organizację i funkcjonowanie systemów logistycznych w warunkach pokoju, kryzysu i wojny.  
 
 
Zachęcamy do obejrzenia filmu o kierunku studiów "obronność":