Kontakt

Sekretariat Wydziału Wojskowego:
tel. (+48) 261-813-515  
budynek 101 pokój 320  
e-mail: ww.sekretariat@akademia.mil.pl 
 
Adres korespondencyjny:  
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ   
Wydział Wojskowy    
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103  
00-910 Warszawa - Rembertów  
NIP 113-00-05-367  
Regon 011574244