Kolegium dziekańskie

p.o. Dziekanpłk dr Jacek Joniak
 
Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich: kmdr dr inż. Witold Kustra
Prodziekan ds. naukowych: ppłk dr inż. Tomasz Całkowski