Kolegium dziekańskie

p.o. Dziekan: płk dr Jacek JONIAK 
Prodziekan ds. naukowych: ppłk dr inż. Tomasz CAŁKOWSKI