O wydawnictwie

WYDAWNICTWO  ASzWoj
 
Głównym celem działalności Wydawnictwa ASzWoj jest publikowanie, rozpowszechnianie i promowanie dorobku naukowego pacowników, doktorantów i studentów ASzWoj. 
 
Wydawnictwo ASzWoj wydaje publikacje w formie tradycyjnej oraz z wykorzystaniem nowoczesnych metod cyfrowych, w tym w postaci e-booków w różnych formatach: epub, mobi, pdf.
 
W Wydawnictwie realizowane są wszystkie etapy cyklu wydawniczego od zlecenia recenzji tekstu, poprzez redakcję językową, techniczną, skład, korektę, projekty okładek, druk i oprawę introligatorską nakładu.
 
Od stycznia 2019 roku Wydawnictwo jest w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe i otrzymało 80 punktów.
 
Wydawnictwo ASzWoj prowadzi dystrybucję i sprzedaż publikacji upowszechniających dorobek naukowy pracowników uczelni w tradycyjnej formie w nowym lokalu przy Rondzie gen. E. Fieldorfa „Nila” oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu, a także poprzez ogólnopolskie systemy dystrybucji wydawnictw, z którymi podpisano stosowne umowy.
 
NOWA KSIĘGARNIA
 
Nowa księgarnia jest w pełni skomputeryzowanym sklepem obsługującym klientów online, również z najbardziej akceptowaną przez kupujących formą płatności elektronicznej. 
Po podpisaniu umowy z Krajową Izbą Rozliczeniową klienci dokonujący zakupów online mogą wykorzystywać różne formy płatności, tj., Blik, karta płatnicza czy przelew online.
 
W księgarni oprócz klasycznych książek można zakupić e-booki wydane przez Wydawnictwo ASzWoj. Księgarnia pełni także funkcję punktu informacyjnego o wydawanych publikacjach w Wydawnictwie ASzWoj oraz prowadzi sprzedaż materiałów promujących uczelnię.
 
NOWE FORMY DYSTRYBUCJI W WYDAWNICTWIE
 
Nowością w Wydawnictwie są publikacje wydawane w formacie epub, mobi i pdf sprzedawane w księgarni.
 
Intencją Wydawnictwa było dotarcie do jak najliczniejszej grupy odbiorców w kraju, a nawet za granicą, dlatego nawiązano współpracę z Ogólnopolskim Systemem Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT sp. z o.o., członkiem grupy kapitałowej PWN, poprzez platformę IBUK Libra. Firma ta ma bardzo duże możliwości i doświadczenie w rozpowszechnianiu e-booków (plików publikacji w formacie pdf). Po podpisaniu umowy o współpracy Wydawnictwo otrzymało dostęp do miejsca w systemie, gdzie będą rejestrowane pliki publikacji w formacie pdf.
 
Korzyści tej współpracy to m.in.:
  • działa na smartfonach, tabletach, laptopach i komputerach i dlatego gwarantuje łatwy dostęp do plików publikacji w formacie pdf,
  • dostęp do plików pdf 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
  • wygodna forma wysyłania przez Wydawnictwo plików pdf (panel iformat).