O wydawnictwie

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej jest jednostką administracyjną powołaną do prowadzenia działalności edytorskiej i poligraficznej, rozpowszechniania dorobku badawczego i naukowego uczelni oraz prowadzenia promocji i dystrybucji wydawnictw uczelnianych.
Wydawnictwo jest w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, pozycja 28 (Komunikat ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 18 stycznia 2018 r. – KonstytucjaDlaNauki.gov.pl)
 
Wydawnictwo wykonuje nastepujące usługi:
  • opracowanie redakcyjne, korektę stylistyczną i techniczną wydawanych publikacji,
  • przygotowanie projektów graficznych (m.in. projekty okładek, plakatów, zaproszeń, wizytówek, kart świątecznych),
  • skład komputerowy,
  • drukowanie książek, podręczników, skryptów i akcydensów różnoformatowych,
  • usługi introligatorskie (oprawy miękkie i twarde, oklejanie publikacji, hot stamping).