Kształcenie w Wydziale Wojskowym

Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej jest kluczowym ośrodkiem kształcenia kadr dowódczo-sztabowych w Polsce, realizującym zadania w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania sztuki wojennej, w tym przede wszystkim: sztuki operacyjnej (myślenia strategicznego) i taktyki, dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań.