Współpraca Zagraniczna Akademii

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi intensywną i aktywną współpracę z wieloma partnerami zagranicznymi, zarówno w relacjach dwu- jak i wielostronnych. Największy udział w tej współpracy mają NATO i Unia Europejska, a także partnerzy ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii oraz ze wszystkich najbliższych państw sąsiedzkich, będących jednocześnie członkami NATO i UE.
 
Akademia Sztuki Wojennej uczestniczy w szeregu programów, oferowanych przez NATO i Unię Europejską partnerom, m.in. w NATO Defence Education Enhancement Program (DEEP).
 
W ramach Programu Erasmus+ Akademia współpracuje z 48 europejskimi uczelniami zagranicznymi (w tym 9 uczelniami "mundurowymi"). Z każdym rokiem akademickim wzrasta dynamicznie liczba studentów Akademii, wyjeżdżających do uczelni zagranicznych, jak i studentów zagranicznych, studiujących w ASzWoj. Tak samo z każdym rokiem zwiększa się liczba oficerów zagranicznych – słuchaczy studiów i kursów prowadzonych w Akademii w języku polskim oraz w języku angielskim.
 
Akademia jest uczestnikiem kilku gremiów wielonarodowych, m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Wojskowych (International Society on Military Sciences – ISMS), skupiającego uczelnie obronne z państw Europy Zachodniej i Północnej (wraz z Kanadą) oraz Środkowoeuropejskiego Forum Edukacji Wojskowej (Central European Forum on Military Education – CEFME), skupiającego z kolei uczelnie obronne z państw Europy Środkowej i Północnej od Bałtyku do Adriatyku i Morza Czarnego).
 
W minionych latach oraz obecnie, coraz częściej wykłady w Akademii prowadzone są w języku angielskim – wykłady gościnne wygłaszają znane osobistości formatu światowego.