Działalność naukowa i projekty badawcze

Zadania związane z planowaniem, organizowaniem i rozliczaniem działalności naukowej Akademii Sztuki Wojennej  a także nadzorowaniem i koordynacją rozliczania środków finansowych realizuje Wydział Naukowy i Zarządzania Projektami.

Wydział współpracuje z komórkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej, jednostkami administracji państwowej oraz innymi organizacjami, których działalność związana jest z nauką. Prowadzi stały monitoring dostępnych funduszy krajowych i europejskich. Upowszechnia działalność naukową nauczycieli akademickich i studentów Akademii w szczególności poprzez udział w redagowaniu czasopism naukowych wydawanych w Akademii.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, znajdującymi się w menu bocznym.