Wyższy Kurs Sztabowy (WKS)

Wyższy Kurs Sztabowy jest przeznaczony dla kandydatów na stanowisko oficera sztabowego szczebla taktycznego, operacyjnego i strategicznego, w stopniu etatowym podpułkownika we wszystkich korpusach osobowych.
 
Celem kursu jest przygotowanie oficerów do objęcia sztabowych stanowisk służbowych w strukturach dowództw i sztabów. Program kształcenia Wyższego Kursu Sztabowego obejmuje przedmioty zaliczone do grupy treści ogólnych, metodycznych i specjalistycznych. Przedmioty realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń. Czas trwania kursu to 4 miesiące.
 
Szczegółowe informacje dla osób zakwalifikowanych do udziału w kursie:
Platforma szkoleniowa: CDKO, CSOPBMR