Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny (WKOS)

Kurs przeznaczony jest dla oficerów w stopniu podpułkownika/komandora porucznika, planowanych do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia etatowego pułkownika/komandora.
 
Kurs trwają dwa semestry i realizowane są w formie stacjonarnej, a jego uczestnikami są oficerowie zgłoszeni przez Departament Kadr MON.
 
Celem kursu jest pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności w obszarze pracy dowódczej i sztabowej oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu przygotowania i prowadzenia działań na poziomie operacyjno-strategicznym w operacjach narodowych, sojuszniczych i wielonarodowych w okresie pokoju, kryzysu i wojny.