Tłumacz języka migowego

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących 
 
Akademia Sztuki Wojennej realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. 
 
Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób: 
 
1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Akademii Sztuki Wojennej, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym. 
 
Usługa dostępna jest w Oddziale Organizacji Kształcenia.
 
2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w specjalną ikonę - kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki temu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z urzędnikiem. 

 
side image
Połącz się z tłumaczem języka migowego online
zobacz więcej