Szkolenie obronne administracji państwowej

 
 
W Akademii Sztuki Wojennej szkolenie obronne administracji państwowej prowdzi Szkoła Administracji Obronnej (SAO).
 
Szkoła została utworzona w celu zapewnienia kształcenia na Wyższych Kursach Obronnych, Kursach Obronnych i Kursach Zarządzania Kryzysowego oraz innych formach kształcenia, w zakresie przygotowania osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz innych instytucjach w obszarze bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego.
 
Kursy realizowane są przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Sztuki Wojennej, przede wszystkim Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, w tym Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, Wydziału Wojskowego, specjalistów z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych oraz ekspertów z Ministerstwa Obrony Narodowej i innych ministerstw, a także przedstawicieli Sił Zbrojnych RP.
 
 
 
Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o szkoleniach obronnych administracji państwowej,
realizowanych w murach Akademii Sztuki Wojennej.

Kontakt - Szkoła Administracji Obronnej

SZKOŁA ADMINISTRACJI OBRONNEJ

 

Kontakt

 

Dyrektor Szkoły Administracji Obronnej

dr Mariusz KAMIŃSKI

tel. 261 814 696

e-mail: m.kaminski@akademia.mil.pl

 

 

Sprawy organizacyjne

 

Kierownik Kursów

dr inż. Andrzej J. OSIŃSKI
tel. 261 813 695
e-mail: kierownik.sao@akademia.mil.pl

 

Główny Specjalista

płk dypl. rez. Andrzej ADAMCZYK

tel. 261 814 433
e-mail: glowny.sao@akademia.mil.pl

 

 

 

DEPARTAMENT STRATEGII I PLANOWANIA OBRONNEGO

Kwalifikowanie osób na Wyższy Kurs Obronny przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej:

 

tel. 261 845 514