Oferta kształcenia 
 
W roku akademickim 2023/2024 Szkoła Doktorska Akademii Sztuki Wojennej prowadzi rekrutację kandydatów na I rok kształcenia w ramach następujących dyscyplin naukowych:
  1. nauki o bezpieczeństwie – limit miejsc zostanie określony zarządzeniem rektora uczelni
  2. nauki o zarządzaniu i jakości – limit miejsc zostanie określony zarządzeniem rektora uczelni
  3. nauki prawne – limit miejsc zostanie określony zarządzeniem rektora uczelni
 
 
Potencjalni promotorzy
 
Kandydat przed rejestracją w systemie elektronicznym zobowiązany jest do dokonania wyboru potencjalnego promotora i proponowanej tematyki badawczej  z listy potencjalnych promotorów oraz uzyskania oświadczenia potencjalnego promotora. 
 
Listy potencjalnych promotorów zostaną uaktualnione i zostaną umieszczone w dokumentach do pobrania do 31.05.2023 r.