Kontakt

Szkoła Doktorska Akademii Sztuki Wojennej
blok 56, pok. 10
 
Dyrektor Szkoły Doktorskiej
dr hab. inż. Maciej Marczyk, prof. ASzWoj
tel.: 261-813-123; 
 
Sekretariat Szkoły Doktorskiej
mgr Sylwia Steć-Libera
tel.: 261-813-555; 
 
Problemy techniczne z rejestracją online: