System Informacji Naukowej ASzWoj

 
System Informacji Naukowej ASzWoj wdrożono Zarządzeniem Rektora–Komendanta ASzWoj nr 7/2020 r. z dnia 17.03.2020 r.
SIN ASzWoj zawiera publikacje wydane i afiliowane jako Akademia Sztuki Wojennej (od października 2016 r.). Wcześniejsze publikacje wydane przez Akademię Obrony Narodowej i z afiliacją AON zarejestrowane są w Bibliograficznej Bazie Dorobku Naukowego Uczelni: https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2
 
W celu ułatwienia korzystania z Systemu Informacji Naukowej ASzWoj załączamy Prezentację SIN ASzWoj.
 
 

System Informacji Naukowej