Wzory pism do pobrania

Drodzy Studenci, 
poniżej znajdują się wzory pism, obowiązujących w Akademii. Podania składane na innych wzorach nie będą rozpatrywane.

Podania należy kierować do odpowiedniego kierownika badawczo-dydaktycznej jednostki organizacyjnej (BDJO) wg odpowiedzialności za kierunek studiów:
 • Bezpieczeństwo (wszystkie rodzaje) -  Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Dowodzenie, Obronność - Dziekan Wydziału Wojskowego,
 • Logistyka, Lotnictwo, Zarządzanie i dowodzenie - Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia,
 • Administracja, Prawo - Dyrektor Instytutu Prawa.

Obieg dokumentów:
 • student składa wypełnione i podpisane podanie do danego kierownika BDJO w Wydziale Rekrutacji i Obsługi Studentów (bud. 25),
 • Wydział Rekrutacji i Obsługi Studentów przygotowuje opinię nt. studenta i dostarcza podanie do danego kierownika BDJO w celu wydania decyzji,
 • Wydział Rekrutacji i Obsługi Studentów powiadamia studenta o postanowieniu kierownika poprzez Wirtualną Uczelnię (ogłoszenia) lub e-mail.
 
Informacje dodatkowe:
 • wnioski do kierownika BDJO kierowane są zawsze poprzez Wydział Rekrutacji i Obsługi Studentów (dziekanat) osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, e-PUAP na adres Uczelni,
 • skany podań przesyłane pocztą elektroniczną przyjmowane są wyłącznie z adresów e-mail zarejestrowanych w domenie ASzWoj,
 • składanie podań drogą elektroniczną dopuszczalne jest wyjątkowo w okresie epidemii np. koronawirusa tzn. ograniczenia działalności Uczelni – dziekanat,
 • nie można składać wniosków bezpośrednio do danego kierownika BDJO!