Wzory pism do pobrania

Drodzy Studenci, 
poniżej znajdują się wzory pism, obowiązujących w Akademii. Podania składane na innych wzorach nie będą rozpatrywane.

Podania należy kierować do odpowiedniego kierownika badawczo-dydaktycznej jednostki organizacyjnej (BDJO) wg odpowiedzialności za kierunek studiów:
  • Bezpieczeństwo (wszystkie rodzaje) -  Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego,
  • Dowodzenie, Obronność - Dziekan Wydziału Wojskowego,
  • Logistyka, Lotnictwo, Zarządzanie i dowodzenie - Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia,
  • Administracja, Prawo - Dyrektor Instytutu Prawa.

Obieg dokumentów:
  • student składa wypełnione i podpisane podanie do danego kierownika BDJO w Wydziale Obsługi Studenta (bud. 94),
  • Wydział Obsługi Studenta przygotowuje opinię nt. studenta i dostarcza podanie do danego kierownika BDJO w celu wydania decyzji,
  • Wydział Obsługi Studenta powiadamia studenta o postanowieniu kierownika poprzez Wirtualną Uczelnię (ogłoszenia) lub e-mail.

Nie można składać wniosków bezpośrednio do danego kierownika BDJO!