Plany dla pierwszych semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na czas kształcenia zdalnego 01-16.10.2020 r.

Szczegóły (przydział do grup ćwiczeniowych) na indywidualnych kontach na Wirtualnej Uczelni.

W celu zalogowania się na WU wymagany jest numer albumu studenta zamieszczony na legitymacji studenta.

Odbiór legitymacji możliwy jest osobiście zgodnie z informacją wysłaną przez Wydział Obsługi Studentów (dziekanat) na wskazane w czasie rekrutacji adresy e-mail.

W dniu 02.10.2020 r. odbędą się spotkania z opiekunami roku danego kierunku i formy kształcenia. Szczegóły w późniejszym e-mailu.