Organizacja roku akademickiego 2021/2022

 • Zamierzenia ogólnoakademickie
  • uroczysta inauguracja roku akademickiego dla studentów pierwszego roku: 1.10.2021 r.
  • dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12.11.2021 r. oraz 2.05.2022 r.
  • uroczyste zakończenie studiów dla roczników dyplomowych (pierwszego i drugiego stopnia): 30.06.2022 r.
 • Organizacja procesu dydaktycznego
  SEMESTR ZIMOWY (1.10.2021 - 20.02.2022)
  • zajęcia dydaktyczne: 1.10-23.12.2021
  • przerwa świąteczna w semestrze zimowym: 24.12.2021-7.01.2022
  • ciąg dalszy zajęć dydaktycznych: 10.01-28.01.2022
  • sesja egzaminacyjna semestru zimowego: 31.01-6.02.2022
  • przerwa międzysemestralna*: 7-20.02.2022 (* nie dotyczy studiów podyplomowych i kursów, prowadzonych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych).
  • sesja poprawkowa: 14-20.02.2022
   
  SEMESTR LETNI (21.02.2022 – 30.09.2022)
  • zajęcia dydaktyczne: 21.02-14.04.2022
  • przerwa świąteczna w semestrze letnim: 15-19.04.2022
  • ciąg dalszy zajęć dydaktycznych: 20.04-8.06.2022
  • sesja egzaminacyjna semestru letniego: 9-15.06.2022
  • termin składania prac dyplomowych do: 17.06.2022
  • egzaminy dyplomowe: 22.06-30.09.2022
  • wakacje letnie i praktyki programowe: 1.07-30.09.2022
  • sesja poprawkowa semestru letniego: 5-11.09.2022
  • dodatkowy termin składania prac dyplomowych: do 11.09.2022
 • Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych
 • Więcej informacji

Opłaty za usługi edukacyjne

 • Więcej informacji
  Potrzebujesz informacji o:
  • wysokości i sposobie uiszczania opłat za usługi edukacyjne,
  • wysokość opłat za wydawane dokumenty związane z tokiem studiów,
  • zasadach pobierania opłat,
  • warunkach i trybie zwalniania z opłat,
  • wzorach umów za świadczone usługi edukacyjne?

  Zapoznaj się z Zarządzeniem nr 19!