Organizacja roku akademickiego 2022/2023

 • Zamierzenia ogólnoakademickie
  • uroczysta inauguracja roku akademickiego dla studentów pierwszego roku: 03.10.2022 r.
  • zakończenie studiów dla roczników dyplomowych (pierwszego i drugiego stopnia): 30.06.2023 r. 
 • Organizacja procesu dydaktycznego
  A) STUDIA WYŻSZE, DOKTORANCKIE I PODYPLOMOWE
   
  SEMESTR ZIMOWY: 01.10.2022-19.02.2023
  • zajęcia dydaktyczne: 01.10-22.12.2022
  • przerwa świąteczne: 23.12.2022-02.01.2023
  • ciąg dalszy zajęć dydaktycznych: 03.01-27.01.2023
  • sesja egzaminacyjna: 30.01-12.02.2023
  • przerwa międzysemestralna* : 13-19.02.2023 
  • sesja poprawkowa: 13-19.02.2023
  • dni dodatkowo wolne od zajęć: 31.10.2022
   
  SEMESTR LETNI: 20.02-30.09.2023
  • zajęcia dydaktyczne: 20.02-05.04.2023
  • przerwa świąteczna: 06-11.04.2023
  • ciąg dalszy zajęć dydaktycznych: 12.04-16.06.2023
  • sesja egzaminacyjna: 17-30.06.2023
  • termin składania prac dyplomowych: do 16.06.2023
  • egzaminy dyplomowe 05.07-30.09.2023 (istniej możliwość przeprowadzenia egzaminów dyplomowych tydzień po zakończeniu ostatniego egzaminu w sesji zasadniczej ostatniego semestru studiów)
  • wakacje letnie i praktyki programowe: 01.07-30.09.2023
  • sesja poprawkowa: 04-10.09.2023
  • dni dodatkowo wolne od zajęć: 02.05.2023, 04-05.05.2023, 09.06.2023
   
  B) STUDIA PODYPLOMOWE ORAZ KURSY KWALIFIKACYJNE I DOSKONALĄCE PROWADZONE W RAMACH SYSTEMU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
   
  SEMESTR ZIMOWY 01.10.2022-24.02.2023
  • zajęcia dydaktyczne: 01.10-23.12.2022
  • przerwa świąteczna: 24.12.2022-01.01.2023
  • ciąg dalszy zajęć dydaktycznych: 02.01-03.02.2023
  • sesja egzaminacyjna: 06-17.02.2023
  • sesja poprawkowa: 20-24.02.2023
   
  SEMESTR LETNI 27.02-30.09.2023
  • zajęcia dydaktyczne:  27.02-07.04.2023
  • przerwa świąteczna: 08-10.04.2023
  • ciąg dalszy zajęć dydaktycznych: 11.04-09.06.2023
  • termin składania prac dyplomowych: do 31.05.2023
  • sesja egzaminacyjna: 12-23.06.2023
  • sesja poprawkowa i egzaminy dyplomowe: 26-29.06.2023
 • Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych
 • Więcej informacji

Opłaty za usługi edukacyjne

 • Więcej informacji
  Potrzebujesz informacji o:
  • wysokości i sposobie uiszczania opłat za usługi edukacyjne,
  • wysokość opłat za wydawane dokumenty związane z tokiem studiów,
  • zasadach pobierania opłat,
  • warunkach i trybie zwalniania z opłat,
  • wzorach umów za świadczone usługi edukacyjne na rok 2022/2023?