Zdjęcie do dyplomu

Standardy, jakie ma spełniać zdjęcie do dyplomu ukończenia studiów wyższych w ASzWoj:
  • format fotografii - 45 mm x 65 mm,
  • fotografia ma być wykonana techniką kolorową,
  • tło fotografii ma być białe,
  • zdjęcie ma być wykonywane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
  • zdjęcie ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywało głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
  • strój - wizytowy. Studenci wojskowi mogą być w mundurze.


Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 z późn. zm.).

Oprawa pracy dyplomowej

Podstawą przyjęcia pracy licencjackiej, magisterskiej, końcowej do oprawy jest prawidłowo wypełnione zlecenie (druk) na wykonanie okładki i oprawy oraz wersja papierowa strony tytułowej pracy – wypełnione zlecenie i pierwsza strona pracy musi być złożona w Wydawnictwie.
 
Opłata jest pobierana z góry (tylko GOTÓWKA – brak terminala) – cena 12zł/egz. (okładka i oprawa pracy).
 
Prace powinny być wydrukowane przez studenta w tylu egzemplarzach, ile student potrzebuje. Możliwość drukowania prac w Wydawnictwie jest mocno ograniczona ze względu na ciągły proces produkcyjny w drukarni.
 
Prace będą przyjmowane w Wydawnictwie w godzinach 8.00-15.00. Termin wykonania okładki i oprawienie pracy jest zależne od mocy przerobowej Wydawnictwa, jednak może być to od kilku godzin do 1 lub 2 dni.
 
Wydawnictwo znajduje się w bud. nr 2 (naprzeciw bloku 101) na 1 piętrze (wejście za przepustką).
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
 
telefon: 261-813-752, 261-813-671
mail:  wydawnictwo@akademia.mil.pl