Organizacje studenckie

 
"Nie oczekuj tego co przyniesie Ci przyszłość,
ukształtuj ją tak, by spełniła twoje oczekiwania".
 
Jedną z możliwości rozwoju w murach Akademii Sztuki Wojennej jest dołączenie do kół naukowych lub organizacji studenckich. Nowe znajomości, liczne wyjazdy studyjne, organizowanie warsztatów, konferencji, zapraszanie wybitnych ekspertów - te oraz inne wyzwania czekają właśnie na Ciebie! 
 
W Akademii aktualnie funkcjonują następujące organizacje:
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego  
 • Koło Naukowe Studentów Logistyki  
 • Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej  
 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Sztuki Wojennej  
 • International Student Network  
 • Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych    
 • Klub Debat Oksfordzkich  
 • Studenckie Koło Naukowe „Pogranicznik”  
 • Studenckie Koło Naukowe Total Quality Management 
 • Koło Naukowe Młodych Adeptów Prawa ASzWoj  
 • Ogólnoakademicka Organizacja Studencka Przywódcy AszWoj
 • Akademicki Zespół ds. Reagowania na Incydenty Komputerowe
 • Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Sztuki Wojennej 
 • Forum StratCom
 
Szczegółowe informacje o poszczególnych kołach znajdziesz poniżej. 
 
Ponadto nasi studenci mają możliwość wyjścia z inicjatywą i zakładania własnych organizacji - szczegóły tutaj: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/jak-zalozyc-nowa-organizacje-studencka-aszwoj/
 
Masz organizację studencką i chcesz zalatwić formalności? - odwiedź: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/organizacja-studencka-jak-zalatwic-formalnosci/
 • 01
  Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego skupia studentów Akademii Sztuki Wojennej chcących pogłębiać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz nauk pokrewnych.
  zobacz więcej
 • 02
  Cele Koła Naukowego Studentów Logistyki dotyczą stwarzania okazji do pogłębiania wiedzy z zakresu szeroko rozumianej logistyki, doskonalenie umiejętności pracy naukowej, kierowania i zarządzania wśród członków koła i rozwijanie życia naukowego.
  zobacz więcej
 • 03
  Działalność Lotniczego Koła Naukowego skupia się na problematyce związanej ze: szkoleniami lotniczymi, kierowaniem organizacjami lotniczymi, organizacją imprez lotniczych oraz uczestnictwem w sportach lotniczych.
  zobacz więcej
 • 04
  Celem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego jest rozwój programu sportowego na uczelni, przygotowania zawodników do udziału w zawodach środowiskowych i ogólnopolskich, organizacja i współorganizacja imprez sportowych na uczelni.
  zobacz więcej
 • 05
  International Student Network jest organizacją powstałą w celu poszerzania i wzmacniania działalności programu Erasmus w Akademii Sztuki Wojennej. Priorytetem organizacji jest wspieranie procesu integracji między polskimi i zagranicznymi studentami.
  zobacz więcej
 • 06
  Działalność Koła Naukowego Sił i Służb Specjalnych skupia się wokół historii i współczesności polskich sił specjalnych. Obiektem zainteresowania członków organizacji jest uzbrojenie, wyszkolenie, funkcjonowanie, a także wkład polskich komandosów w konflikty zbrojne.
  zobacz więcej
 • 07
  Celem Klubu jest przede wszystkim organizowanie debat oksfordzkich dotyczących bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego i obronności oraz rozwój zainteresowań naukowych.
  zobacz więcej
 • 08
  Głównym zadaniem Studenckiego Koła Naukowego "Pogranicznik" jest poszerzanie wiedzy o Straży Granicznej wśród studentów poprzez realizowanie seminariów, spotkań, wyjazdów oraz uczestnictwo w konferencjach związanych z działalnością Straży.
  zobacz więcej
 • 09
  Studenckie Koło Naukowe Total Quality Management koncentruje swoją działalność na analizie problemów obejmujących zagadnienia związane z zapewnieniem jakości, standaryzacją, normalizacją i poszukiwaniu czynników warunkujących efektywne działanie organizacji.
  zobacz więcej
 • 10
  Koło Naukowe Młodych Adeptów Prawa ASzWoj zrzesza osoby z kierunków nauk społecznych, przede wszystkim nauk prawnych i nauk o polityce i administracji, chcących poszerzyć swoje zaplecze merytoryczne i rozwinąć praktyczne umiejętności prawnicze.
  zobacz więcej
 • 11
  OOS Przywódcy ASzWoj wyznaczyła sobie cel, którym jest przygotowanie członków organizacji do jak najlepszego pełnienia funkcji przywódczych poprzez poszerzanie ich wiedzy i umiejętności związanych z przywództwem, a także rozwijaniem dyscypliny naukowej – nauki o bezpieczeństwie.
  zobacz więcej
 • 12
  Akademicki Zespół ds. Reagowania na Incydenty Komputerowe zrzesza studentów Akademii Sztuki Wojennej, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa informacyjnego oraz cyberbezpieczeństwa.
  zobacz więcej
 • 13
  Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Sztuki Wojennej powstało, by edukować i rozwijać zainteresowania studentów w zakresie technik śledczych, zwalczania przestępczości i specyfiki pracy laboratoriów kryminalistycznych.
  zobacz więcej
 • 14
  Forum StratCom to inicjatywa Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej działającego przy Akademii Sztuki Wojennej. Celem organizacji jest upowszechnianie wiedzy i inicjowanie debaty publicznej z zakresu komunikacji strategicznej i zagrożeń płynących ze środowiska informacyjnego.
  zobacz więcej