Kontakt

Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia - DZIEKANAT

 

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia Akademii Sztuki Wojennej 

(proszę podać wydział, na który kierowana jest korespondencja)

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103

00-910 Warszawa-Rembertów

 

 

Godziny pracy dziekanatu dla studentów studiów cywilnych I i II stopnia:
 
poniedziałek 8:00-13:30
wtorek 11:00-15:00
środa – praca własna /nieczynne/
czwartek 8:00-13:30
piątek 8:00-13:00
sobota w czasie zjazdów 7:45-15:15
W dniu 7.04.2023 r. (piątek) dziekanat będzie nieczynny.
 
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA
I stopień
Dorota Wachowicz
bud. 25, p. 79
tel. 261-813-457
 
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
I stopień
Ewa Kardas
bud. 25, p. 79
tel.  261-814-045
 
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
II stopień
bud. 25, p. 79
tel. 261-814-084
 
BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA
II stopień
Dorota Wachowicz
bud. 25, p. 79
tel. 261-813-457
 
OBRONNOŚĆ, LOTNICTWO, ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE
bud. 25, p. 78
tel. 261-813-198
 
ADMINISTRACJA, DOWODZENIE, PRAWO, HISTORIA
bud. 25, p. 78
tel. 261-814-789
 
LOGISTYKA
bud. 25, p. 78
tel. 261 813 518
 
 
STUDIA PODYPLOMOWE 
TRYB REKRUTACJI NA STUDIA 
czynne w czasie zjazdów: sobota godz. 7:45-15:15
bud. 25, p. 62
tel. 261-813-018
 
DLA SZ RP (np. PSOT, PSPO, WKOS, KDB, WKS)
czynne pon.-pt. godz. 8:00-15:00
bud. 101, p. 109
tel. 261-814-587
 
 
Studia III stopnia: 
Czynne w czasie zjazdów: wtorek-czwartek 8:00-15:00
bud. 25, p. 62
tel. 261-813-555
 
***
 
WSPARCIE WS. PLATFORMY MS TEAMS
 
***
 

WYDZIAŁ REKRUTACJI I OBSŁUGI STUDENTÓW

Kierownik WRiOS

mgr Katarzyna Chylińska

bud. 25, p. 80

tel: 261-814-113

k.chylinska@akademia.mil.pl 

 

WYDZIAŁ PLANOWANIA I KOORDYNACJI KSZTAŁCENIA 

Kierownik WPiKK 

mgr Agnieszka Młodzianowska 

bud. 25, p. 80 

tel. 261-813-399 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI STUDIÓW  

Szef WOS 

ppłk Maciej Glinkowski

bud. 25 p. 61

tel 261-813-510

m.glinkowski@akademia.mil.pl

 

DZIAŁ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI OBSŁUGI PROCESU DYDAKTYCZNEGO 

Wirtualna Uczelnia, Uczelnia XP/10, POL-on, JSA 

Alicja Retmańska

a.retmanska@akademia.mil.pl

 

Kierownik Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia

Jarosław Grabowski
bud. 25, pok. 76 
tel. 261-813-008 
j.grabowski@akademia.mil.pl

 

 
ZESPÓŁ DS. WINDYKACJI
bud. 55, p. 401 a
tel. 261-813-470
 
bud. 55, p. 402b
tel. 261-814-144