Kontakt

W związku z podejmowaniem działań mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego ostrą chorobę układu oddechowego – COVID-19, studenci i absolwenci uczelni proszeni są o wcześniejszy kontakt e-mail z dziekanatem w celu umówienia spotkania na konkretny termin.   

Wejście na teren budynku tylko z przepustką.

  
 
 

ODDZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Oddział Organizacji Kształcenia Akademii Sztuki Wojennej 

(proszę podać wydział, na który kierowana jest korespondencja)

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103

00-910 Warszawa-Rembertów

Szef Oddziału Organizacji Kształcenia  

ppłk Zbigniew Sudujko 
bud. 94, pok. 15 
tel. 261-813-008 
z.sudujko@akademia.mil.pl 

 

 

Główny Specjalista 
mgr Małgorzata Grzymkowska
bud. 94, pok. 16 
tel. 261-813-189 
m.grzymkowska@akademia.mil.pl 

 

WYDZIAŁ OBSŁUGI STUDENTA 

Kierownik Wydziału Obsługi Studenta 

p. omgr Katarzyna Chylińska 

bl. 94, p. 9 

tel. 261-814-113 

k.chylinska@akademia.mil.pl 

 
Godziny pracy dziekanatu dla studentów studiów cywilnych I i II stopnia
 
poniedziałek  8:00-13:30
wtorek  10:00-15:00
środa praca własna /nieczynne/*
czwartek 8:00-13:30
piątek 10:00-15:00
sobota w czasie zjazdów: godz. 8:00-15:00
 *W sprawach pilnych kontakt z Panią mgr Katarzyną Chylińską (bud. 94 p. 9, tel. 261-814-113, e-mail: k.chylinska@akademia.mil - godz. 8:00-15:00). 
 
ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA
Jolanta Rożej
bud. 94, p. 14
tel. 261-814-084
jj.rozej@akademia.mil.pl
 
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
I stopień
Ewa Kardas
bud. 94, p. 14
tel.  261-814-045
e.kardas@akademia.mil.pl
 
II stopień
Jolanta Rożej
bud. 94, p. 14
tel. 261-814-084
jj.rozej@akademia.mil.pl
 
 
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
I stopień
Ewa Kardas
bud. 94, p. 14
tel.  261-814-045
e.kardas@akademia.mil.pl
 
II stopień
Jolanta Rożej
bud. 94, p. 14
tel. 261-814-084
jj.rozej@akademia.mil.pl
 
OBRONNOŚĆ, LOTNICTWO, ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE
mgr Aneta Sosnowska
bud. 94, p. 13
tel. 261-813-198
a.sosnowska@akademia.mil.pl
 
DOWODZENIE, PRAWO
Ewa Kardas
bud. 94, p. 14
tel.  261-814-045
e.kardas@akademia.mil.pl
 
LOGISTYKA
mgr Martyna Czupryniak
bud. 94, p. 13
tel. 261-813-198
m.czupryniak@akademia.mil.pl
 
 
Godziny pracy dziekanatu dla studentów (żołnierzy zawodowych) niestacjonarnych studiów II stopnia: 

sobota w czasie zjazdów:  godz. 8.00-15.00 
 
OBRONNOŚĆ (NOW2), ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE  (NZiDW2)
mgr Aneta Sosnowska
bud. 94, p. 13
tel. 261-813-198
a.sosnowska@akademia.mil.pl

Godziny pracy dziekanatu dla słuchaczy wojskowych studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych: 

 

poniedziałek–piątek: godz. 7:45-14:00 

  

 
STUDIA PODYPLOMOWE (np. PSOT, PD, ZwSzW, THiM, MPHKZ), KURSY DŁUGOTERMINOWE (WKOS, WKS, KDB)
 
Mirosław Struniawski
bud. 101, p. 109
tel. 261-814-587
m.struniawski@akademia.mil.pl
dr Józef Kisiel
bl. 101, p. 109 (w czasie nieobecności  M. Struniawskiego)
 
 
Godziny pracy dziekanatu dla studiów III stopnia: 
 
Studia stacjonarne czynne: czwartek-piątek 8:00-15:00
Studia niestacjonarne czynne: w czasie zjazdów piątek-sobota 8:00-15:00
 
mgr Sylwia Steć-Libera
bud. 94, p. 11
tel. 261-813-555
s.stec@akademia.mil.pl
 
 

Godziny pracy dziekanatu dla słuchaczy studiów podyplomowych: 

 

 

sobota w czasie zjazdówgodz. 8.00-15.00 

 
dr Józef Kisiel
bud. 94, p. 11
tel. 261-813-018
j.kisiel@akademia.mil.pl
 
dr Ewelina Czerwińska-Kuleta
(PGZ, MBA)
bud. 94, p. 11
tel. 261-813-018
e.czerwinska@akademia.mil.pl
 
 
 
***
Zespół ds. Windykacji
 
mgr Zbigniew Zając
bud. 55, p. 401 a
tel. 261-813-470
z.zajac@akademia.mil.pl
 
mgr Magdalena Konecka
bud. 55, p. 402b
tel. 261-814-144
m.konecka@akademia.mil.pl
 

WYDZIAŁ PLANOWANIA I KOORDYNACJI KSZTAŁCENIA 

Kierownik WPiKK 

mgr Agnieszka Młodzianowska 

bud. 94, p. 18 

tel. 261-813-399 

a.mlodzianowska@akademia.mil.pl 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI STUDIÓW  

Szef WOS 

ppłk Jarosław Pałuba 

bud. 94, p. 24 

tel. 261-814-783 

j.paluba@akademia.mil.pl 

 

 

DZIAŁ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI OBSŁUGI PROCESU DYDAKTYCZNEGO 

 

Wirtualna Uczelnia, Uczelnia XP/10, POL-on, JSA 

Kontakt: support@akademia.mil.pl 

 

mgr Magdalena Kołodzińska 

261- 813-063 

m.kolodzinska@akademia.mil.pl 

 

Patrycja Gut 

261-814-477 

p.gut@akademia.mil.pl