ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENCKIM NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
od 23 sierpnia do 09 września 2022 r.
 
Wniosek należy złożyć do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji poprzez:
Pocztę Polską:
adres: Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji, al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa
Pocztę elektroniczną:
adres: wssid@akademia.mil.pl.
Osobiście:
Biuro Przepustek Akademii Sztuki Wojennej, bud. 52 (pon.-pt.: godz. 6.00-18.00, sob.: 7.00-11.00)
Dokumenty należy włożyć w kopertę z dopiskiem Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji, bud. 94, pokój nr 21 lub 24 (godz. 8.00-13.00)
 
JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM?
 
KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższy wniosek:
Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (do pobrania na dole strony)
 
KROK 2 – Wniosek należy dostarczyć osobiście, bądź wysłać drogą pocztową lub elektroniczną.
 
UWAGA! 
Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu miejsca, która ukaże się na stronie Akademii.
Numer wniosku będzie przekazywany osobiście (w przypadku osobistego stawiennictwa) lub przesłany na adres e-mail (w przypadku przesłania wniosku drogą pocztową, elektroniczną lub pozostawieniu dokumentów w Biurze Podawczym).
Prosimy o sprawdzanie poczty e-mail w celu zapoznania się z nadanym numerem. 
 
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. braku podpisów lub strony wniosku, zostanie przesłane na adres e-mail wezwanie do uzupełnienia braków. 
Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie. 
 
KROK 3 – Należy sprawdzić w pod zakładce „listy przyznanych miejsc” decyzję w sprawie miejsca w Domu Studenckim. 
Listy będą publikowane na podstawie nadanego numeru, przy składaniu wniosku. Listy osób, które otrzymały miejsce w Domu Studenckim pojawią się 19 WRZEŚNIA
 
KROK 4 – W terminie od 20 do 23 września – należy potwierdzić telefonicznie (lub e-mailowo) swoją chęć zamieszkania 
w Domu Studenckim na numer: (22) 261-814-166, (22) 261-813-876 (lub na adres: wssid@akademia.mil.pl).
 
KROK 5 – Należy wpłacić kaucję.
Kaucję należy wpłacić w kwocie 300 zł na numer konta:
Bank PEKAO SA XO / Warszawa: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159
Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa.
 
W tytule wpłaty wpisać: Kaucja za Dom Studencki – /…nazwisko studenta/doktoranta i wydział…/
 
KROK 6 – Do 30 września – do osób, które potwierdziły chęć zamieszkania w DS – będą wysyłane na wskazane we wnioskach adresy e-mailowe stosowne skierowania 
(lub dla chętnych – od poniedziałku do piątku istnieje możliwość odbioru osobistego).
 
KROK 7 – Od 1 października (sobota) będzie można kwaterować się w DS, w tym celu należy udać się wraz z wydrukowanym skierowaniem i potwierdzeniem wpłaty kaucji do Domu Studenckiego. 
Inną datę zakwaterowania należy zgłosić na recepcji (tel. 261-813-670). 
 
Miłego pobytu.