***
Uwaga! (3.01.2022 r.)
Informujemy, że mamy dostępne 2 wolne miejsca (dla kobiet) w Akademiku. W celu dalszego procedowania sprawy osoby chętne proszone o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: m.zeniuk@akademia.mil.pl 
 
***
ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENCKIM 
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 
23.08 - 10.09.2021

UWAGA!
Osoby, które złożyły wniosek poprzez Wirtualną Uczelnię ASzWoj we wcześniejszym terminie są zobowiązane do złożenia wniosku ponownie w wyznaczonym terminie w poniższej formie.

Wnioski, które wpłynęły poprzez Wirtualną Uczelnię nie będą rozpatrywane.


WAŻNE! 
Wniosek należy złożyć do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji (bud. 94): osobiście (z zachowaniem reżimu sanitarnego zapobiegającemu zakażeniu, tzn. zachowanie dystansu fizycznego, zachowana ochrona ust i nosa), poprzez Punkt Podawczy (bud. 4), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (wssid@akademia.mil.pl).  
  
 
JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM? 
 
KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższy wniosek: 
 
Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim 
 
KROK 2 – Należy dostarczyć wniosek do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji poprzez: 

Punkt Podawczy, znajdujący się pod adresem:
al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa
Akademia Sztuki Wojennej, Biuro Podawcze (budynek nr 4)

Wniosek musi być włożony w zaklejoną kopertę i podpisany: Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

Pocztę Tradycyjną, na adres:
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

Pocztę elektroniczną, na adres:
wssid@akademia.mil.pl
 
UWAGA!  
Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.
Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu miejsca, która ukaże się na stronie Akademii.  
 
Numer wniosku będzie przesłany na adres e-mail. Prosimy o sprawdzanie poczty e-mail w celu zapoznania się z nadanym numerem.  
 
 
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. braku podpisów lub strony wniosku, zostanie przesłane na adres e-mail wezwanie do uzupełnienia braków.  
 
Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni).  
 
KROK 3 – Należy sprawdzić w zakładce „Listy przyznanych miejsc” informację o przyznanym miejscu w Domu Studenckim.
 
Listy będą publikowane na podstawie nadanego numeru przy składaniu wniosku. Listy osób, które otrzymały miejsce w Domu Studenckim pojawią się 20 WRZEŚNIA. 
 
KROK 4 Należy potwierdzić telefonicznie swoją chęć zamieszkania w Domu Studenckim pod numerem telefonu: 261-813-454; 261-813-876.
W terminie OD 21 WRZEŚNIA DO 24 WRZEŚNIA.
 
KROK 5 – Należy wpłacić kaucję. 
 
Kaucję należy wpłacić w kwocie 300 zł na numer konta: 
Bank PEKAO SA XO / Warszawa: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159 
Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa. 
 
W tytule wpłaty wpisać: Kaucja za Dom Studencki – /…nazwisko studenta/doktoranta i wydział…/ 
 
KROK 6 – Należy odebrać skierowanie w formie elektronicznej wysłane na adres e-mail. 
 
W terminie OD 27 WRZEŚNIA DO 8 PAŹDZIERNIKA. 
 
KROK 7 – Należy udać się wraz ze skierowaniem i potwierdzeniem wpłaty kaucji do Domu Studenckiego i zakwaterować się od 1 PAŹDZIERNIKA