CENNIK POKOI W DOMU STUDENCKIM AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 13.09.2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 8 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie gospodarki finansowej – w zakresie opłat za najem pomieszczeń, zakwaterowanie, usługi transportowe, limitu wydatków reprezentacyjnych  i okolicznościowych oraz sposobu naliczenia wysokości opłat w Akademii Sztuki Wojennej, wysokość opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta ulega zmianie:
 
miejsce w pokoju 1-osobowym - 620 zł/mc
miejsce w pokoju 2-osobowym - 500 zł/mc
miejsce w pokoju 3-osobowym – 400 zł/mc
 
 
KAUCJA: 300 zł
 
KONTO BANKOWE:
Akademia Sztuki Wojennej, 
Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa.
 
Bank PEKAO SA XO / Warszawa
81 1240 1095 1111 0000 0324 4159
 
Wpłata kaucji:
Tytuł: Kaucja za Dom Studencki – nazwisko studenta/doktoranta, wydział

KONTAKT

Recepcja:
tel. 261-813-670
 
Administracja:
Kierownik Domu Studenckiego
Katarzyna Kurpesa
tel. 261-814-323
 
Rada Mieszkańców Domu Studenckiego "Partyzant":
Przewodniczący - p.o. Adrian Mikołajczyk