ZADANIA
AKADEMICKIEGO CENTRUM KOMUNIKACJI STRATEGICZNEJ
 
Jednym z zadań Centrum jest przygotowywanie opracowań analitycznych, raportów, opinii, ekspertyz, rekomendacji w zakresie komunikacji strategicznej na potrzeby m.in. resortu obrony narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, jakie dziś pojawiają się w środowisku informacyjnym. ACKS organizuje konferencje, debaty i sympozja na temat zagadnień związanych z komunikacją oraz przeciwdziałaniem dezinformacji.

Jednym z obszarów działania Centrum jest edukacja w zakresie komunikacji strategicznej, realizowana m.in. poprzez przygotowanie i organizację na potrzeby resortu pełnego procesu szkoleniowego. W ramach prowadzonych szkoleń ACKS pracuje nad zwiększaniem praktycznych umiejętności komunikacyjnych żołnierzy oraz upowszechnia wiedzę z zakresu komunikacji strategicznej. Centrum we współpracy z innymi komórkami resortu obrony narodowej uczestniczy w przygotowaniu programów szkoleń z zakresu komunikacji strategicznej na potrzeby Sił Zbrojnych.

ACKS prowadzi także ścisłą współpracę międzynarodową z instytucjami zajmującymi się problematyką StratCom m.in. z Centrum Eksperckim Komunikacji Strategicznej NATO. W planach jest uruchomienie kursu anglojęzycznego z zakresu komunikacji strategicznej, który będzie certyfikowany przez NATO.