ZADANIA
AKADEMICKIEGO CENTRUM KOMUNIKACJI STRATEGICZNEJ
 
Jednym z zadań Centrum jest przygotowywanie opracowań analitycznych, raportów, opinii, ekspertyz, rekomendacji w zakresie komunikacji strategicznej na potrzeby m.in. resortu obrony narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, jakie dziś pojawiają się w środowisku informacyjnym. ACKS organizuje konferencje, debaty i sympozja na temat zagadnień związanych z komunikacją oraz przeciwdziałaniem dezinformacji.
 
Jednym z obszarów działania Centrum jest edukacja w zakresie komunikacji strategicznej, realizowana m.in. poprzez przygotowanie i organizację na potrzeby resortu pełnego procesu szkoleniowego. W ramach prowadzonych szkoleń ACKS pracuje nad zwiększaniem praktycznych umiejętności komunikacyjnych żołnierzy oraz upowszechnia wiedzę z zakresu komunikacji strategicznej. Centrum we współpracy z innymi komórkami resortu obrony narodowej uczestniczy w przygotowaniu programów szkoleń z zakresu komunikacji strategicznej na potrzeby Sił Zbrojnych.
 
ACKS prowadzi także ścisłą współpracę międzynarodową z instytucjami zajmującymi się problematyką StratCom m.in. z Centrum Eksperckim Komunikacji Strategicznej NATO.
 
Od września 2021 roku Centrum opracowuje i publikuje „Biuletyn ACKS” – w języku polskim i angielskim - poświęcony głównym zagadnieniom z obszaru komunikacji oraz aktualnym wydarzeniom z jakimi mierzą się m. in. komunikatorzy wojskowi z Polski, wojsk sojuszniczych i instytucji międzynarodowych. ACKS publikuje również w języku angielskim „Signal Information” – opracowanie poświęcone w główniej mierze zagadnieniom dezinformacji.
 
Od stycznia 2022 roku ACKS prowadzi w intrenecie kampanię „FEJKOODPORNI”, która ma pomóc uświadomić, czym jest dezinformacja i fake news oraz jakie stwarzają zagrożenia dla dzisiejszych społeczeństw.
 
ACKS ma także w swojej ofercie szkoleniowej pierwszy w Polsce certyfikowany przez NATO kurs dla osób zajmujących się komunikacją strategiczną w wojsku. Kurs wpisany jest w harmonogram szkoleń, które realizuje ACKS. Centrum prowadzi także kursy – podstawowy i zaawansowany, dla oficerów prasowych zajmujących się komunikacją w Wojsku Polskim.