STRUKTURA
AKADEMICKIEGO CENTRUM KOMUNIKACJI STRATEGICZNEJ

OŚRODEK SZKOLENIA
Ośrodek Szkolenia ACKS przygotowuje i organizuje proces szkolenia w kraju i za granicą, na potrzeby m.in. resortu obrony narodowej, organizuje konferencje naukowe i seminaria w zakresie komunikacji strategicznej (również w formie e-learningu) oraz kursy dla personelu krajowego i międzynarodowego w zakresie wynikającym z NATO Strategic Communications (StratCom) Educational and Training Standards, bierze udział w planowaniu, przygotowaniu i realizacji ćwiczeń szczebla strategicznego i operacyjnego, a także współpracuje z Centrum Eksperckim Komunikacji Strategicznej NATO oraz innymi instytucjami Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie sojuszniczego procesu szkoleniowego (Global Programming Proces).

OŚRODEK ANALIZ I DOKTRYN
Ośrodek Analiz i Doktryn ACKS identyfikuje, monitoruje i analizuje pojawiające się tendencje w środowisku informacyjnym, przygotowuje dokumenty analityczne, tworzy analizy, raporty, ekspertyzy i opinie dotyczące komunikacji strategicznej w ujęciu sojuszniczym i krajowym, wydaje i redaguje publikacje związane z komunikacją strategiczną, we współpracy z Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP opracowuje i aktualizuje narodowe doktryny dotyczące komunikacji strategicznej oraz krajowe przepisy obejmujące realizację polityki informacyjnej resortu oraz uczestniczy w badaniach naukowych w obszarze komunikacji strategicznej, środowiska informacyjnego (w tym badaniach z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych) i zagrożeń hybrydowych oraz wpływu zachodzących w nich procesów na bezpieczeństwo narodowe RP.