KONTAKT
AKADEMICKIE CENTRUM KOMUNIKACJI STRATEGICZNEJ
 
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa