Studenckie Koło Naukowe Total Quality Management koncentruje swoją działalność na analizie problemów obejmujących zagadnienia związane z zapewnieniem jakości, standaryzacją, normalizacją i poszukiwaniu czynników warunkujących efektywne działanie organizacji.
 
 
MISJA
Misją Koła jest podejmowanie aktywności o charakterze naukowym i badawczym, skierowanych na rozwój swoich członków, wymianę myśli i poglądów oraz poszerzanie wiedzy z zakresu zarządzania.
 
 
CELE
  • Rozwijanie zainteresowań i pasji w zakresie zarządzania jakością
  • Pogłębianie wiedzy z obszaru zarządzania jakości
  • Dążenie do stworzenia optymalnych warunków do zdobywania kwalifikacji zawodowych
  • Rozwój i wspieranie działalności naukowej
  • Podnoszenie kompetencji menedżerskich
  • Rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej z podmiotami badawczymi i organizacjami biznesowymi