Skład Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie

 1. prof. dr hab. Ryszard SZPYRA– PRZEWODNICZĄCY
 2. płk prof. dr hab. Leszek ELAK
 3. prof. dr hab. Jarosław GRYZ
 4. prof. dr hab. Waldemar KITLER
 5. prof. dr hab. Stanisław KOWALKOWSKI
 6. prof. dr hab. Maciej MARSZAŁEK
 7. prof. dr hab. Marek WRZOSEK
 8. dr hab. Ryszard BARTNIK
 9. dr hab. Hanna BATOROWSKA
 10. dr hab. Piotr GROCHMALSKI
 11. dr hab. Marian KULICZKOWSKI
 12. płk dr hab. Jacek LASOTA
 13. płk dr hab. Zbigniew LEŚNIEWSKI
 14. płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK
 15. dr hab. Maciej MARCZYK
 16. dr hab. Bogdan MICHAILIUK
 17. płk dr hab. Artur MICHALAK
 18. dr hab. Piotr MILIK
 19. dr hab. Milena PALCZEWSKA
 20. dr hab. Przemysław PAŹDZIOREK
 21. płk dr hab. Grzegorz PILARSKI
 22. płk dr hab. Andrzej SOBOŃ
 23. dr hab. Jarosław SOLARZ
 24. dr hab. Agnieszka SZCZYGIELSKA
 25. dr hab. Kamila TROCHOWSKA-SVIDEROK
 26. dr hab. Ilona URYCH
 27. dr hab. Dariusz WRÓBLEWSKI
 28. płk dr hab. Krzysztof WYSOCKI
 29. płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI