Skład Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie

 1. prof. dr hab. SZPYRA Ryszard – PRZEWODNICZĄCY 
 2. płk prof. dr hab. ELAK Leszek
 3. prof. dr hab. GRYZ Jarosław
 4. prof. dr hab. KITLER Waldemar
 5. prof. dr hab. KOWALKOWSKI Stanisław
 6. prof. dr hab. MARSZAŁEK Maciej
 7. prof. dr hab. WRZOSEK Marek
 8. dr hab. BARTNIK Ryszard
 9. płk dr hab. DRABIIK Krzysztof
 10. dr hab. GROCHMALSKI Piotr
 11. dr hab. KULICZKOWSKI Marian
 12. płk dr hab. KRAKOWSKI Krzysztof
 13. płk dr hab. LASOTA Jacek
 14. płk dr hab. LEŚNIEWSKI Zbigniew
 15. płk dr hab. MAJCHRZAK Dariusz
 16. dr hab. MARCZYK Maciej
 17. dr hab. MICHAILIUK Bogdan
 18. ppłk dr hab. MICHALAK Artur
 19. dr hab. MILIK Piotr
 20. dr hab. PALCZEWSKA Milena
 21. dr hab. PAŹDZIOREK Przemysław
 22. płk dr hab. PILARSKI Grzegorz
 23. płk dr hab. SOBOŃ Andrzej
 24. dr hab. SOLARZ Jarosław
 25. dr hab. SZCZYGIELSKA Agnieszka
 26. dr hab. TROCHOWSKA-SVIDEROK Kamila
 27. dr hab. URYCH Ilona
 28. płk dr hab. WYSOCKI Krzysztof
 29. płk dr hab. ZIELIŃSKI Tadeusz 
 30. płk dr hab. ŻYŁA Marek