Skład Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie

1. prof. dr hab. Ryszard SZPYRA  – PRZEWODNICZĄCY 
2. płk prof. dr hab. Leszek ELAK 
3. prof. dr hab. Jarosław GRYZ 
4. prof. dr hab. Waldemar KITLER 
5. prof. dr hab. Stanisław KOWALKOWSKI 
6. prof. dr hab. Maciej MARSZAŁEK 
7. prof. dr hab. Marek WRZOSEK 
8. dr hab. Ryszard BARTNIK 
9. dr hab. Piotr GROCHMALSKI 
10. dr hab. Marian KULICZKOWSKI 
11. płk dr hab. Jacek LASOTA 
12. płk dr hab. Zbigniew LEŚNIEWSKI 
13. płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK 
14. dr hab. Maciej MARCZYK 
15. dr hab. Bogdan MICHAILIUK 
16. ppłk dr hab. Artur MICHALAK 
17. dr hab. Piotr MILIK 
18. dr hab. Milena PALCZEWSKA 
19. dr hab. Przemysław PAŹDZIOREK
20. płk dr hab. Grzegorz PILARSKI 
21. płk dr hab. Andrzej SOBOŃ 
22. dr hab. Jarosław SOLARZ 
23. dr hab. AgnieszkaSZCZYGIELSKA 
24. dr hab. Kamila TROCHOWSKA-SVIDEROK 
25. dr hab. Ilona URYCH 
26. płk dr hab. Krzysztof WYSOCKI 
27. płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI