Skład Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie

1. prof. dr hab. SZPYRA Ryszard – przewodniczący
2. prof. dr hab. GRYZ Jarosław
3. prof. dr hab. KITLER Waldemar
4. prof. dr hab. KOWALKOWSKI Stanisław
5. prof. dr hab. MARSZAŁEK Maciej
6. prof. dr hab. WRZOSEK Marek
7. dr hab. BARTNIK Ryszard
8. płk dr hab. DRABIK Krzysztof
9. płk dr hab. ELAK Leszek
10. dr hab. GROCHMALSKI Piotr
11. dr hab. KULICZKOWSKI Marian
12. płk dr hab. KUREK Sylwester
13. płk dr hab. KRAKOWSKI Krzysztof
14. płk dr hab. LASOTA Jacek
15. płk dr hab. LEŚNIEWSKI Zbigniew
16. płk dr hab. MAJCHRZAK Dariusz
17. dr hab. MARCZYK Maciej
18. dr hab. MICHAILIUK Bogdan
19. dr hab. PALCZEWSKA Milena
20. płk dr hab. PAŹDZIOREK Przemysław
21. dr hab. SOLARZ Jarosław
22. płk dr hab. SOBOŃ Andrzej
23. dr hab. ŚWIEBODA Halina
24. dr hab. TROCHOWSKA-SVIDEROK Kamila
25. dr hab. URYCH Ilona
26. płk dr hab. WYSOCKI Krzysztof
27. płk dr hab. ZIELIŃSKI Tadeusz