Kontakt

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie ASzWoj
prof. dr hab. Ryszard Szpyra 
r.szpyra@akademia.mil.pl
 
 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec

t.jalowiec@akademia.mil.pl

 
Sekretarz Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie ASzWoj
mgr Izabela Juncewicz
i.juncewicz@akademia.mil.pl
bud. 14, pok. 44
tel. 261 813 735
 
Sekretarz Rady Dyscypliny Naukowej ASzWoj
mgr Grażyna Górska-Cader
g.gorska-cader@akademia.mil.pl
bud. 14, pok. 47
tel. 261 813 178
 
Sekretariat Rad Dyscyplin Naukowych
mgr Monika Klonowska
sekretariatrdn@akademia.mil.pl
m.klonowska@akademia.mil.pl
bud. 14, pok. 46
tel. 261 814 657