Kontakt

Sekretariat Rad Dyscyplin Naukowych
bud. 14, pok. 46
tel. 261 814 657
 
 
Sekretarz Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie ASzWoj
bud. 14, pok. 48
tel. 261 813 735
 
 
Sekretarz Rady Dyscypliny Naukowej ASzWoj
bud. 14, pok. 47
tel. 261 813 178
 
 
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie ASzWoj
prof. dr hab. Ryszard Szpyra 
 
 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec

t.jalowiec@akademia.mil.pl