Rady wydziałów i instytutów

WYDZIAŁ ZADZĄDZANIA I DOWODZENIA
WRSS WZiD wchodzi w skład Samorządu Studenckiego Akademii Sztuki Wojennej i ściśle z nim współpracuje. Jesteśmy „pośrednikami" między studentami a władzami uczelni na naszym wydziale. Dzięki temu wiele ważnych spraw studenci mogą zrobić szybciej, nie angażując w to dziekanatu. Do takich zadań należą: organizacja szkolenia z praw i obowiązków dla studentów pierwszego roku licencjatu i magistra, rozdysponowanie przepustek, pozwalających studentom wjazd samochodem na teren uczelni oraz pomoc w kontakcie z wykładowcami w trudnych sytuacjach. Oprócz czynności służbowych, nasza Wydziałówka podtrzymuje kontakt ze studentami poprzez udostępnianie na swojej stronie na Facebook-u najważniejszych i najciekawszych wydarzeń z życia uczelni. Rozdysponowujemy wejściówki na wydarzenia takie jak Otrzęsiny, czy Andrzejki. Organizujemy konkursy tematyczne oraz nasz najważniejszy konkurs, czyli  „Złota Kreda Najlepszego Dydaktyka Wydziału Zarządzania i Dowodzenia", gdzie to studenci oddają swoje głosy na najlepszego wykładowcę według nich w danym roku akademickim.
 
Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia tworzą studenci tego wydziału wybrani przez swoich kolegów i koleżanki w wyborach co dwa lata. 
 
Aktualny skład WRSS WZiD:
 • Michał Bartoszek – Przewodniczący
 • Szymon Kowalik – Zastępca Przewodniczącego
 • Karolina Mazek
 • Katarzyna Mucha
 • Dominika Prośniak
 • Oliwia Regent
 • Katarzyna Sulikowska
 • Dorota Wachowicz
 
 
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego zajmuje się działaniem na rzecz studenta. Składa się ona z dziesięciu członków reprezentujących społeczność studencką. Wydziałówka jest zawsze chętna do niesienia pomocy, niezależnie od występującego problemu. Pełnią dyżury, w których każdy student studiów stacjonarnych bądź niestacjonarnych może ich odwiedzić, porozmawiać, zadać wszystkie nurtujące go pytania. 
 
Organizują różnego rodzaju akcje. Z pomocą wykładowców tworzą seminaria oraz konferencje. Jedną z największych akcji, której kontynuacja nastąpi w roku 2021 jest Praktyczny Narodowy, polega on na cyklu spotkań z przedstawicielami służb. Projekt skierowany jest w stronę studentów ostatnich roczników, aby pomóc im wybrać swoją ścieżkę kariery zawodowej. 
 
Aktualny skład WRSS WBN:
 • Aleksandra Budzyńska - Przewodnicząca 
 • Julia Heleniak- Zastępca Przewodniczącej
 • Magdalena Owsianka -Sekretarz
 • Patrycja Opala 
 • Mateusz Sawczuk
 • Mateusz Wereszczak
 • Mateusz Rojek
 • Iwona Kępa
 
 
WYDZIAŁ WOJSKOWY
Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Wojskowego zajmuje się wspomaganiem oraz działaniem na rzecz studenta cywilnego. Składa się ona z pięciu członków reprezentujących społeczność studencką. Wydziałówka z miłą chęcią udziela pomocy, niezależnie od wagi danego problemu.  
 
Organizują różnego rodzaju akcje. Z pomocą wykładowców tworzą seminaria oraz konferencje.
 
Aktualny skład WRSS WWoj:
 • Norbert Przytuła
 
 
INSTYTUT PRAWA
Zaczyna swoją działalność w 2021 roku.
 
 
RADA MIESZKAŃCÓW
Działamy na terenie Domu Studenckiego "Partyzant". Zajmujemy się życiem studenckim i relacjami miedzyludzkimi w akademiku, a w razie potrzeby godzimy spory. Organizujemy imprezy okolicznościowe takie jak np. wigilia.
 
Aktualny skład Rady Mieszkańców: 
 • Michał Kusz - przewodniczący RM
 • Karolina Zaniewicz
 • Klaudia Kwiecień