Skład Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
 • Przewodniczący URSS
  Przewodniczący URSS
  Jakub Belski
 • Zastępca Przewodniczącego URSS
  Zastępca Przewodniczącego URSS
  Marta Zawiślak
 • Sekretarz URSS
  Sekretarz URSS
  Julia Gliszczyńska
 • Rzecznik URSS
  Rzecznik URSS
  Jan Kircun
 • Finansista URSS
  Finansista URSS
  Izabella Chaber
 • Koordynator Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
  Koordynator Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
  Dorota Kaczmarska
 • Przewodniczący WRSS WBN
  Przewodniczący WRSS WBN
  Norbert Karpiński
 • Zastępca Przewodniczącego WRSS WBN
  Zastępca Przewodniczącego WRSS WBN
  Patrycja Opala
 • Przewodniczący WRSS WWoj
  Przewodniczący WRSS WWoj
  Piotr Mamczynski
 • Zastępca Przewodniczącego WRSS WWoj
  Zastępca Przewodniczącego WRSS WWoj
  Rafał Gmiter
 • Przewodnicząca IRSS WPiA
  Przewodnicząca IRSS WPiA
  Elżbieta Grabowska
 • Zastępca Przewodniczącej IRSS WPiA
  Zastępca Przewodniczącej IRSS WPiA
  Martyna Gąsior
 • Przewodnicząca WRSS WZiD
  Przewodnicząca WRSS WZiD
   Patrycja Grzymek
 • Przewodniczący Rady Mieszkańców Domu Studenckiego
  Przewodniczący Rady Mieszkańców Domu Studenckiego
  Arkadiusz Trysło