Skład Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
 • Przewodnicząca URSS
  Przewodnicząca URSS
  Oliwia Regent
 • Zastępca Przewodniczącej URSS
  Zastępca Przewodniczącej URSS
  Zuzanna Florczak
 • Rzecznik
  Rzecznik
  Jakub Belski
 • Sekretarz URSS
  Sekretarz URSS
  Katarzyna Sulikowska
 • Finansista
  Finansista
  Dorota Wachowicz
 • Przewodniczący WRSS WBN
  Przewodniczący WRSS WBN
  Aleksandra Budzyńska
 • Zastępca Przewodniczącego WRSS WBN
  Zastępca Przewodniczącego WRSS WBN
  Julia Heleniak
 • Przewodniczący WRSS WZiD
  Przewodniczący WRSS WZiD
   Michał Bartoszek
 • Zastępca Przewodniczącego WRSS WZiD
  Zastępca Przewodniczącego WRSS WZiD
  Szymon Kowalik
 • Przewodnicząca WRSS WWoj
  Przewodnicząca WRSS WWoj
  p.o. Patrycja Napiórkowska
 • Przewodnicząca IRSS IP
  Przewodnicząca IRSS IP
  Elżbieta Grabowska
 • Zastępca Przewodniczącej IRSS IP
  Zastępca Przewodniczącej IRSS IP
  Martyna Gąsior
 • Przewodniczący RMDS
  Przewodniczący RMDS
  Michał Kusz
 • Koordynator Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
  Koordynator Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
  Kamil Pietrzak