Kontakt

Biuro URSS
pokój 18, blok 50
urss.aszwoj@akademia.mil.pl
 
Przewodniczący URSS
Jakub Belski
przewodniczacy.urss@akademia.mil.pl
+48 668 636 291
 
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Biuro WRSS WZiD
pokój nr 21, blok 22
wrss.wzid@gmail.com
 
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro WRSS WBN
pokój nr 3, blok 25
samorzad.wbn@akademia.mil.pl
 
Wydział Wojskowy
Biuro WRSS WWOJ
samorzad.wwoj@gmail.com 
 
Wydział Prawa i Administracji
Biuro WRSS WPiA
pokój nr 3, blok 25
samorzad.ip@gmail.com