Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa
zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

„Publiczny wymiar cyberprzestrzeni”

Data: 30 czerwca 2021 r., godz. 10.00
Miejsce: Warszawa/Microsoft Teams
Język konferencji: polski

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodnicząca:
dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Członkowie:
dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Oksana Еvsyukova, prof. NAPA, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
prof. dr hab. István Hoffman, Eötvös Loránd University of Budapest
prof. dr hab. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. dr h.c. Miroslav Kelemen, Technical University of Kosice
prof. dr hab. Waldemar Kitler, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr hab. Marek Klimek, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. inż. Wojciech Pizło, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Urszula Soler, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Dominik Tyrawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący:
dr Filip Radoniewicz, ASzWoj/ACPC

Sekretarz:
mec. Paweł Pelc, ASzWoj/ACPC - pawel.pelc@akademia.mil.pl

Członkowie:
dr Krzysztof Wąsowski, ASzWoj/ACPC, dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pizło, AWF w Warszawie


Program Konferencji


Rozpoczęcie Konferencji – godz. 10.00

prof. dr hab. Waldemar Kitler, Wyzwania dla administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa, wynikające z aktywności różnych podmiotów w cyberprzestrzeni, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prof. ASzWoj, Dezinformacja jako cel ataków w cyberprzestrzeni, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. UKW, Kształtowanie bezpieczeństwa środowiskowego i w cyberprzestrzeni – porównanie zagrożeń i sposobów przeciwdziałania, Air-Concept Sp. z o.o. z Kruszwicy/ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. inż. Wojciech Pizło, prof. SGGW, Internet rzeczy w marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS, Sztuczna inteligencja a prawa człowieka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Mirosław Karpiuk, Miejsce samorządu terytorialnego w krajowym systemie cyberbezpieceństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Filip Radoniewicz, Czynności operacyjne w cyberprzestrzeni, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr Krzysztof Kaczmarek, Deepfake i dezinformacja w cyberprzestrzeni a kształtowanie postaw społecznych, Politechnika Koszalińska

dr Justyna Kurek, Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w warunkach analizy Big Data, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr Jacek Korneluk, Zabezpieczenie techniczne urządzeń krańcowych a cyberbezpieczeństwo, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

mec. Paweł Pelc, Instytucje finansowe w cyberprzestrzeni, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

mgr Bartosz Straszak, Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem ze współczesnych aplikacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie