Podyplomowe Studia Wojskowej Służby Zagranicznej

Studia przeznaczone są dla: oficerów planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe attaché obrony i zastępców attaché obrony przy Ambasadach RP.
 
Celem studiów jest: przygotowanie absolwentów, od których wymaga się gruntownej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, funkcjonowania placówek dyplomatycznych oraz realizacji zadań na potrzeby sił zbrojnych państwa do zajmowania po ukończeniu studiów stanowisk w polskich placówkach dyplomatycznych poza granicami państwa. 
 
Nabycie umiejętności diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań zarządczych, podejmowania decyzji.