Podyplomowe Studia Polityki Obronnej (PSPO)

Podyplomowe Studia Polityki Obronnej (PSPO) prowadzone są przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej i stanowią najwyższą formę kształcenia oficerów, planowanych do wyznaczenia na stanowiska zaszeregowane do stopnia generała brygady lub kontradmirała. 
 
Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: zasad i procedur planowania i zarządzania strategicznego, organizacji systemu bezpieczeństwa i obronności państwa oraz roli poszczególnych komponentów wojskowych i cywilnych w tym systemie, uwarunkowań geopolitycznych, społeczno-ekonomicznych i prawnych bezpieczeństwa.
 
Studia trwają dwa semestry, zajęcia prowadzone są od poniedziałku do niedzieli, w systemie 2-tygodniowych zjazdów.