Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne (PSOT)

Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne (PSOT) stanowią najważniejszy element procesu doskonalenia zawodowego oficerów, absolwentów wyższych szkół oficerskich i akademii wojskowych, którzy z chwilą ich ukończenia zajmowali różnorodne stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych resortu Obrony Narodowej. PSOT przeznaczone są dla oficerów planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego majora pionów funkcjonalnych dowódczego i sztabowego poziomu operacyjnego i taktycznego w strukturach narodowych i wielonarodowych w kraju i poza jego granicami.
 
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oficerów w obszarze bezpieczeństwa państwa, współczesnej sztuki wojennej, planowania i prowadzenia działań oraz szkolenia na poziomie taktycznym i operacyjnym z uwzględnieniem specyfiki rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk w działaniach narodowych i wielonarodowych. 
 
Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne są studiami stacjonarnymi prowadzonymi w trzech semestrach.