Kompetencje studentów Akademii Sztuki Wojennej - opracowanie i realizacja edukacyjnych kursów e-learningowych

Celem projektu jest: Podniesienie kompetencji 400 studentów I i II stopnia Akademii Sztuki Wojennej poprzez opracowanie i wdrożenie 5 kursów e-learningowych. 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 361 021,87 PLN 

 

Zespół projektowy: 

 • kierownik projektu: płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, t.jalowiec@akademia.mil.pl 
 • koordynator projektu: mjr dr hab. inż. Piotr Maśloch, p.masloch@akademia.mil.pl 
 • audytor projektu: dr Małgorzata Milian-Pogonowska, m.pogonowska@akademia.mil.pl
 • kurs pt. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym: dr Małgorzata Lasota, m.lasota@akademia.mil.pl 
 • kurs pt. Założenia do metodyki przygotowania pracy dyplomowej dla studentów szkół wyższych: dr Magda Ligaj, m.ligaj@akademia.mil.pl
 • kurs pt. Kurs logistyki w oparciu o wybrane moduły systemu SAP ERP: dr inż. Marek Mróz, m.mroz@akademia.mil.pl 
 • kurs pt. Kurs z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem  w warunkach konkurencji globalnej: dr inż. Izabela Horzela, i.horzela@akademia.mil.pl, dr hab. inż. Piotr Maśloch, p.masloch@akademia.mil.pl 
 • kurs pt. Ekologiczne aspekty zarządzania środowiskowego: dr Andrzej Nowak, a.nowak@akademia.mil.pl 

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) z branży transportu lotniczego

Akademia Sztuki Wojennej realizuje projekt dofinansowanyz Funduszy Europejskich pt. "Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) z branży transportu lotniczego”. 

 

Celem projektu jest:Opracowanie dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie dwóch zawodów szkolnictwa branżowego (branża transportu lotniczego). 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 247 500,00 PLN

 

Zespól projektowy: 

 • kierownik projektu: mjr dr hab. inż. Piotr Maśloch, p.masloch@akademia.mil.pl 
 • koordynator projektu: mgr Dolores Piwek, d.piwek@akademia.mil.pl 
 • audytor projektu: dr Małgorzata Milian-Pogonowska, m.pogonowska@akademia.mil.pl 
 • ekspert ds. opracowania programu DUZ 1: dr hab. Wiesław Marud, w.marud@akademia.mil.pl 
 • ekspert ds. opracowania programu DUZ 1: dr Sylwester Szulc, sy.szulc@akademia.mil.pl 
 • ekspert ds. opracowania programu DUZ 2: dr hab. Ryszard Bartnik, r.bartnik@akademia.mil.pl 
 • ekspert ds. opracowania programu DUZ 2: dr Agnieszka Wilczyńska-Strawa, awilczynskastrawa@gmail.com 

Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej

Akademia Sztuki Wojennej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej". 

 

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego rozwiązania awatar i jego implementacja do potrzeb społecznych.   

 

Dofinansowanie projektu z UE:  1 351 617,60 PLN 

 

Zespół projektowy: 

 • koordynator Wypracowania Rozwiązania: mjr dr hab. Piotr Maśloch, p.masloch@akademia.mil.pl 
 • koordynator Projektu: dr Marlena Niemiec, m.niemiec@akademia.mil.pl 
 • ekspert merytoryczny I: płk dr hab. Tomasz Jałowiec, t.jalowiec@akademia.mil.pl 
 • ekspert merytoryczny II: dr Dorota Kurek, d.kurek@akademia.mil.pl 
 • specjalista ds. rozliczeń: mgr Małgorzata Mecha, m.mecha@akademia.mil.pl