Kontakt

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
 
Kierownik WSSDiP
(bud. 94, pok. 4)
tel. 261 814 770
j.zagdanska@akademia.mil.pl
 
Świadczenia pomocy materialnej
(bud. 95)
tel. 261 813 876
tel. 261 814 166
tel. 261 814 631
wssid@akademia.mil.pl