Kontakt

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
 
Kierownik WSSDiP
(bud. 94, pok. 4)
dr Joanna Zagdańska tel. 261 814 770
tel. 261 814 770
j.zagdanska@akademia.mil.pl
 
Świadczenia pomocy materialnej
Składanie wniosków o stypendium rektora dla studentów i doktorantów
(bud. 94, pok. 5)
mgr Małgorzata Zeniuk tel. 261 813 454
m.zeniuk@akademia.mil.pl
 
Świadczenia pomocy materialnej
Składanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę dla studentów i doktorantów
(bud. 94, pok. 22)
Ewelina Kubik tel. 261 813 876
e.kubik@akademia.mil.pl
Aneta Pieńkowska tel. 261 814 166
a.pienkowska@akademia.mil.pl
 
wssid@akademia.mil.pl