Kontakt

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji prowadzi działania w zakresie szeroko rozumianej pomocy socjalno-bytowej dla studentów i doktorantów. Wszystkie świadczenia przyznawana są na wniosek osoby zainteresowanej, wnioski przyjmowane są zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami. Studenci Akademii Sztuki Wojennej pobierają wysokie świadczenia takie jak:
  • stypendium rektora,
  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób z niepełnosprawnościami,
  • zapomogi. Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
 
Kierownik WSSDiP
(bud. 94, pok. 4)
dr Joanna Zagdańska
tel. 261 814 770
j.zagdanska@akademia.mil.pl
 
Świadczenia pomocy materialnej
Składanie wniosków o stypendium rektora dla studentów i doktorantów:
(bud. 94, pok. 5)
mgr Małgorzata Zeniuk
m.zeniuk@akademia.mil.pl
tel. 261 813 454

Składanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę dla studentów i doktorantów: 
(bud. 94, pok. 21, 24)
 
mgr Aleksandra Brzezińska
tel. 261 814 166
 
Ewelina Kubik
tel. 261 813 876