Zapomoga

ZAPOMOGA

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

OD 1 PAŹDZIERNIKA DO KOŃCA ROKU AKADEMICKIEGO

 

WAŻNE!

W związku z sytuacją epidemiologiczną, dokumenty dotyczące przyznania świadczeń należy

przesyłać Pocztą Polską na adres: 
al. gen. A. Chruściela 103, 

00-910 Warszawa

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

 składać osobiście:

Akademia Sztuki Wojennej 

Punkt Podawczy (bud. 52)

Dokumenty należy włożyć w kopertę z dopiskiem Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji 

 

 

KONTAKT:

wssid@akademia.mil.pl

tel. 261-814-454, m.zeniuk@akademia.mil.pl

 

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE ZAPOMOGI?

 

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższy wniosek:

 

1)  Wniosek o przyznanie zapomogi (do pobrania na dole strony)

2)  Wniosek z numerem konta (do pobrania na dole strony)

 

KROK 2 – Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć dokument potwierdzający przejściową trudną sytuację życiową.

 

 

Dokumenty należy przesłać do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji W FORMIE KOPI (oryginał dokumentu do wglądu).

 

KROK 3 – Należy wysłać drogą pocztową wniosek lub złożyć osobiście wraz z kompletem dokumentów.

 

przesyłać Pocztą Polską na adres: 

al. gen. A. Chruściela 103, 

00-910 Warszawa

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

składać osobiście:

Akademia Sztuki Wojennej 

Punkt Podawczy (bud. 4)

Dokumenty należy włożyć w kopertę z dopiskiem Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji 

 

 

 

UWAGA!

Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie danego świadczenia. Numer wysyłany będzie na adres e-mail podany we wniosku.

 

Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu świadczenia, która ukaże się na stronie Akademii.

 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. dokumentów, niezbędnych do przyznania stypendium, zostanie wystawione wezwanie do uzupełnienia braków. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni). W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość złożenia prośby do Komisji Stypendialnej o przedłużenie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów: Wniosek do Komisji Stypendialnej (do pobrania na dole strony).
 
W razie braku możliwości osobistego złożenia stosownych dokumentów, wyjaśnień mających wpływ na przebieg spraw, student/doktorant ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika. W związku z powyższym należy wypełnić odpowiedni dokument: Pełnomocnictwo (do pobrania na dole strony)