STYPENDIUM SOCJALNE

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 30 CZERWCA 

(stypendium socjalne będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku)

 

WAŻNE!

W związku z sytuacją epidemiologiczną, dokumenty dotyczące przyznania świadczeń należy

 

przesyłać Pocztą Polską na adres: 

al. gen. A. Chruściela 103, 

00-910 Warszawa

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

składać osobiście:

Akademia Sztuki Wojennej

Punkt Podawczy (bud. 52)

 

Dokumenty należy włożyć w kopertę z dopiskiem Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

KONTAKT:

wssid@akademia.mil.pl

261-813-876, e.kubik@akademia.mil.pl

261-813-454, m.zeniuk@akademia.mil.pl

261-814-770, j.zagdanska@akademia.mil.pl

 

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO? - SPRAWDŹ!