STYPENDIUM SOCJALNE

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 30 CZERWCA 

(stypendium socjalne będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku)

 

Wniosek należy złożyć do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji poprzez:

 

Pocztę Polską:

 adres: Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

 

Osobiście:

Biuro Przepustek Akademii Sztuki Wojennej, bud. 52 (pon.-pt. godz. 6.00-18.00, sob. 7.00-11.00).

 

Dokumenty należy włożyć w kopertę z dopiskiem Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

KONTAKT:

wssid@akademia.mil.pl

261-813-876, e.kubik@akademia.mil.pl

261-814-166, a.brzezinska@akademia.mil.pl

 

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO? - SPRAWDŹ!