Stypendium Ministra Obrony Narodowej

Drodzy Studenci! 
 
Ci z Was, którzy wykazali się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub sportowymi mają możliwość ubiegania się o stypendium ministra obrony narodowej. 
 
Co należy zrobić? 
 
Aby ubiegać się o stypendium należy dostarczyć następujące dokumenty: 
 
wniosek o przyznanie studentowi stypendium za znaczące osiągnięcia; 
oświadczenie; 
dokumenty potwierdzające przedstawione osiągnięcia. 
 
Wniosek wraz dokumentami należy złożyć do dziekana właściwego wydziału do dnia 29.09.2022 roku. 
 
Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe. 
 
Trzymamy kciuki!!!