LISTY PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ 
 
 
Ogłoszenie!
 
Informujemy, że na podstawie zarządzenia Rektora-Komendanta Nr 45 z dnia 6 grudnia 2022 r. wzrosły stawki stypendiów.
 
Studenci, którzy otrzymali stypendia rektora, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych proszeni są o jak najszybsze osobiste (lub poprzez upoważnienie) zgłoszenie się do WSSDiP (bud. 94 pok. 5/pok. 22)
w celu odebrania decyzji o zwiększeniu przedmiotowego stypendium.
 
 
Odbiór decyzji przez studenta jest konieczny do sporządzenia list wypłat (z wyrównaniem od października br.) jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.
 
Odbiór decyzji i podpisanie stosownego oświadczenia stanowi podstawę do wypłaty stypendium.
 
Nieodebrane decyje będą wysyłane pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany we wniosku.
 
 
Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckih i Promocji - bud. 94
pok. nr 5 - stypendium rektora
pok. nr 22 - stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

LISTY PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ - stypendium socjalne (przyznane, odmowa), stypendium dla osób niepełnosprawnych (przyznane), zapomoga (przyznane), stypendium rektora (przyznane, odmowa).