LISTY PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ - stypendium socjalne (przyznane, odmowa), stypendium dla osób niepełnosprawnych (przyznane), zapomoga (przyznane), stypendium rektora (przyznane, odmowa).