Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego ASzWoj

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
do 15 listopada br.
 
 
Wnioski będą przyjmowane w dniach:
poniedziałek – piątek w godz.: 8.00 – 14.00
 
 
WAŻNE!
W związku z sytuacją epidemiologiczną, dokumenty dotyczące przyznania świadczeń należy przesyłać Pocztą Polską na adres: 
 
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
 
lub
składać osobiście:
 
Punkt Podawczy Akademii Sztuki Wojennej (bud. 52)
 
 Dokumenty należy włożyć do koperty z dopiskiem:
Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji (bl. 94)
 
 
 
KONTAKT:
tel. 261-813-454, m.zeniuk@akademia.mil.pl